Názory

Na tomto místě chceme publikovat dobové názory na výstavbu opevnění v předválečném Československu. Hlasy, které tehdy zaznívaly, nebyly zcela jednoznačné a i po mnoha letech nutí k zamyšlení.

• Generál Vojtěch Luža: Armáda v roce 1938 (1938)

Při kritice československého opevnění asi nejčastěji zaznívají názory generála Vojtěcha Luži z podzimu 1938, které napsal v rámci ankety Armáda v roce 1938. Většinou však jde o pouhé výňatky, proto přinášíme celý Lužův text o opevnění.

• Plukovník Jindřich Bejl: Než válka započne (1935)

V roce 1935 napsal plukovník (pozdější generál) Jindřich Bejl zajímavou práci, v níž se zabýval názory na vojenské zabezpečení státu. Jednu podkapitolu, kterou celou předkládáme, věnoval i otázce stálého opevnění a motorizovaných jednotek.

• Štábní kapitán Jan Tesařík: Pevnosti a motorisace (1935)

Výstavbu opevnění v létě 1935 odmítl v novinách "Hlas národní obrany" štábní kapitán Jan Tesařík sloužící u jezdectva. Místo opevnění požadoval větší množství tanků a budování komunikací, jak se můžete dočíst v přepisu podstatné části jeho článku.

• Generál Silvestr Bláha: Význam stálého opevnění pro obranu státu (1933)

Nad výstavbou opevnění se v roce 1933 ve studii "Význam stálého opevnění pro obranu státu" zamýšlel přednosta prezidentské vojenské kanceláře generál Silvestr Bláha. Především z důvodu nevýhodné strategické situace doporučoval se touto myšlenkou vážně zabývat.

• Plukovník Bohumil Junger: Vliv stálého opevnění na vedení operací (1934)

V 1. polovině 30. let se objevilo hned několik odborných textů o stálém opevnění a jeho významu, mezi nimi i studie plukovníka Bohumila Jungera "Vliv stálého opevnění na vedení operací". Její závěrečnou část vyzdvihující stálé opevnění si můžete přečíst.

• Podplukovník Rudolf Kalhous: Motorisovat nebo opevňovat? (1936)

Svůj názor na opevnění předložil v roce 1936 čtenářům novin Právo lidu podplukovník Rudolf Kalhous podílející se na výstavbě československé armády v letech 1918 až 1919. Výstavbu rozsáhlejšího opevnění nedoporučoval, přednost dával obraně hranic rychlými motorizovanými jednotkami.

Poslední aktualizace: 12.3.2014

NAVRCHOLU.cz