Názory

Štábní kapitán Jan Tesařík: Pevnosti a motorisace (1935)

         Se stanoviska vojenského budují se tak dva úmysle: pohyb – útok na jedné straně a na druhé: záštita hranic – obrana.

         Abstrahujeme-li u prvního úmysl válečný, budováním autostrád buduje hospodářské tepny ve státě, dává statisícům občanů potřebnou obživu, zvelebuje průmysl, zvláště autoprůmysl, zvelebuje obchod a to všecko k okamžitému a stálému blahobytu i spokojenosti svých občanů.

         Šíří důvěru v zítřek a podpoří tak občany morálně.

         V případě druhém výstavbou pásu pevností dána byla sice obživa tisícům, světovou krisí zkrušeným dělníkům a podnikatelům, avšak po dokončení staveb, zbývá jen prozatím mrtvá neproduktivní myšlenka, myšlenka obrany, myšlenka strachu.

         U nás ozývají se hlasy obrany hranic a myslím, že my všichni, kteří jsme tvořili a tvořící se náš stát zajišťovali, musíme přemýšleti o tom, který ze dvou uvedených způsobů víc prospěje naší vlasti.

         Jest mým názorem, že postavením pevnostního pasu skoro kolem celé republiky, mimo Rumunsko, vestavěli bychom veškeré jmění republiky do mrtvých, neproduktivních staveb obranných a mohli bychom pak s žebráckou mošnou odejít.

         Na stavby pevnostní se vážně u nás nemůže pomýšleti, z toho prostého důvodu, že na to nemáme a nemá také smyslu dělat částečné a nahodilé stavby, může-li býti svého účelu dosaženo způsobem jiným, republice a občanům v ní prospěšnějším.

         Budoucí válka bude válka pohybu, svědčí o tom všeobecné zjevné i tajné motorisování. Nesmíme býti slepí a stavěti na tom, co jest již jen pouhou ozvěnou a co se v budoucnu nebude opakovati.

         Tak jako puška a střelná zbraň zabránila svalovým zápasům nepřátel, kteří hrdinsky bojem z blízka řešili problém války, tak motorisace a pohyblivé pancéřové pevnosti vyřadí ztrnulé fronty a mrtvé pevnosti obrany.

         Obrana podmíněna bude pohybem. Stroj, jenž nepotřebuje teplých ubikací, pečlivého stravování jako člověk na pochodu, motor, jenž za 1 hodinu vykoná usilovný pochod pěšáka trvající 3 dny, bez únavy a odpočinku, odstraní z cest války bolestně se vlekoucí pěchotu s nemožně pomalými koňskými trény. Sílu lidských svalů nahradí motorická síla a mnoho lidské krve prolité v minulých válkách nahradí galony benzinu, oleje a nafty.

         Nic nám nepomohou nemoderní, časem zvětralé pohraniční mrtvé pevnosti proti pohyblivým tvrzím z ocele, které si vynutí průchod přes nehybné pevnosti, protože jejich nehybnost náporu pohybu, palby, plynu a elektřiny neodolá.

         Budeme-li se chtíti ubrániti, nemůžeme se bránit zákopem s ubohou puškou proti plynotěsnému tanku z neprůstřelné ocel, který ponese smrt všemu co je před ním. Za tankem pohybovati se budou jednotky nepřítele neunavené, jednotky s ,,obrněnými“ nervy.

         Na místo opevnění a zbytečných vodních cest a průplavů, jichž pro pomalost málo se užívá, musíme si vystaviti síť autostrád, abychom nebyli odvislí na neschopnosti nepřátelského letectva a abychom proti ženoucím se ocelovým tvrzím mohli rychle vyslati lepší ocelové tvrze naše.

         Miliony národního majetku investované do pohybu ponesou úroky a práci občanům již v míru a budou relativní jistotou o 100 % jistější pohraničních pevností.

Hlas národní obrany, 1. 7. 1935


Poslední aktualizace: 15.1.2014

NAVRCHOLU.cz