PODÚSEK K2 CHRASTAVA

Ing. Jaroslav Beneš, Milan Jeník

K3 Dlouhá hora <-> K1 Mníšek

K2 Chrastava

         Stavební úsek K2 Chrastava lze lehce považovat za spojnici mezi Jizerskými a Lužickými horami. Jeho začátek na Ovčím vrchu, kóta 496 jižně od Chrastavy, navazuje na předchozí stavební úsek K3 z údolí Lužické Nisy. Formace šikmých a lomených objektů obou sledů sestupuje k důležité komunikaci Liberec - Jablonné - Děčín, kterou překračuje mezi Chrastavou a Děčínem. Touto velice důležitou komunikací by si mohl nepřítel snadno razit cestu do nitra země České a proto se zde počítalo s výstavbou těžkého opevnění. Prozatím měly obranu zajišťovat zesílené lehké objekty ve dvou sledech (čísla 52-57 a 247-251). Odsud pokračuje linie severním směrem do prostoru "Bedřichovský les".

         Z Bedřichovského lesa pokračuje první sled lesnatým a poměrně rovinatým terénem na jižní úbočí kóty 511 Novoveský vrch. Z hustého seskupení řopíků v Bedřichovském lese se druhý sled odklání od prvního více východním směrem a prochází i více kopcovitým terénem. To dokládá i větší počet šikmých a lomených objektů právě ve druhém sledu, ze 30 objektů druhého sledu je jich 13 v šikmém či lomeném provedení.

         V Bedřichovském lese byl vojenský prostor (muničák - dnes jiľ opuątěný), ale v době průzkumu dobře střeľen psy. Objekty č. 68/A160 (asi 40m) a 263/A120 (ąikmý L, těsně u plotu) jsme viděli jen přes oplocení. Objekt 262/A120 není od plotu vidět. Jedná se o jediné tři neprozkoumané objekty z úseku K2.

         Severně od tohoto vojenského prostoru je zajímavý objekt B1 80Z. Ten svým začleněním do terénu čelně postřeluje prostor ku objektu 269/A140 (louka, asi 150m) a střelbou vpravo chrání údolí proti objektu 271/A140. Toto a uzávěr silnice u Machnína jsou jediná místa s otevřeným terénem, jinak celý úsek K2 probíhá lesem.. Na Novoveském vrchu plynule navazuje na úsek K2 úsek K1 Mníšek.

         Dokončenost objektů s vnitřním vybavením, jakož i pokročilé práce na překážkách lze dnes pozorovat již jen na dobových fotografiích, kterých se dochovalo z okolí Chrastavy značné množství. Z vnitřního vybavení se dochovaly pouze zbytky spálených výdřev a lapače zplodin střelby v objektu č. 48/A140. Před tímto objektem je zrealizovyný výkop pro srub Li-H-S6. Někteří badatelé se domnívají, ľe před tímto objektem je výkop pro Li-H-S6; není tomu tak. Zajímavý je též zkušební odstřel granátového skluzu na řopíku 67/A140 či umístění řopíku č.78 v korytě přítokz Jílového potoka. Z překážek se občas dá nalézt rozlámané betonové kostky z prasečích ocásků či terénní pozůstatky zátarasů lesních cest. Místy jsou vidět pozůstatky zákopových liní.

Minifotoalbum

Zátaras lesní cesty z Chrastavy do Krásné Studánky z archivu Milana Jeníka

Objekt číslo 270 typ B1-80z bez záhozu (foto Milan Jeník, 2000)

Objekt číslo 247 typu A-140z. V pozadí komunikace Chrastava - Liberec a Bedřichovský les (foto Milan Jeník, 2000) Na východním úbočí Ovčí hory se ukrývá lomený objekt číslo 246 typu A-140 (foto Milan Jeník, 2000)
Objekt číslo 78 typu A-140z v korytě přítoku Jílového potoka (foto Milan Jeník, 2000) Dobová fotografie objektu číslo 251 typu A-140z u Bedřichovky v pozadí čísla 249, 248 a 247 Objekt číslo 52 typu A-160z, který bývá na dobových fotografiích, zde focen v květnu roku 2000

Objekt číslo 67 typu A-140 v Bedřichovském lese, na němž byl zkušebně odstřelen granátový skluz. Vyfoceno c červnu 2000

Objekt číslo 269 typu A-160 v červnu 2000

(foto Libor Martinů)

(foto Libor Martinů)

K3 Dlouhá hora <-> K1 Mníšek


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz