PODÚSEK K1 MNÍŠEK

Ing. Jaroslav Beneš, Michal Beneš, Pavel Koreček, Martin Bradáč

K2 Chrastava <-> J2 Oldřichov v Hájích

K1 Mníšek

         Podúsek K1 je součástí prvního obranného postavení v severních Čechách (severně od Liberce). Celý stavební podúsek K1 prochází značně členitým terénem. Začíná na kótě 510 Novoveský vrch a vede směrem na sever na kótu 432 Závětří a dále přes silnici Albrechtice - Mníšek směrem na Filipov a pak začíná strmé stoupání na kótu 680 Kančí vrch, kde K1 přechází v J2 - Oldřichov v Hájích. Mezi Novoveským vrchem a Filipovem se plánovala i výstavba devíti objektů TO - Li-G-S1 až Li-G-S9 [3].

         Dle [1] bylo zadáno 7.7.1937 firmě Ing. Dajbych z Kutné Hory k výstavbě 57 objektů podúseku K1 a všechny byly postaveny. Velitelem VSD byl mjr. pěch. F. Zábrodský. Dle [2] bylo zadáno a postaveno 63 objektů a toto číslo bereme dále za rozhodující a tolik jsme i našli řopíků v terénu. Výstavba překážek, v úsecích J2 až K3, byla zadána 2.7.1938 firmě F. Krušina, B. Třemešná. VSD byl škpt.p. B. Hec.

         Více než třetina objektů je šikmých, z technických důvodů však nebylo možné během průzkumu šikmost měřit. V podúseku je osazeno několik zeslabených střílen, zesílené či velké se zde nevyskytují. Pravděpodobně žádný objekt nemá vstup pro kabelové či vzdušné vedení, všechny přístupné objekty mají příslušný počet drážek pro chlazení hlavní. Ventilace je typu L či S. Vybavení objektů je, až na mříž. dveře, nulové. Pravděpodobně všechny objekty mají konzole pro ventilátor s příslušným počtem děr, které svědčí o montáži ventilátoru. Vchodová střílna je většinou typu 1, v několika případech typu 2. Mřížová vrátka jsou vz. 38, ale je vidět, že původně byly všude vz. 37.

Minifotoalbum

Objekt číslo 92 typ A-120 v roce 1938 - zdroj byvale www.opevneni.cz

Objekt číslo 98 typu A-140z u Mlýnice focen během října 1938

Objekt číslo 92 typ A-120 u Závětří Objekt číslo 87 typu A-180 pod Novoveským vrchem
Objekt číslo 102 typu A-180 byl vpravo ostřelován, zde detail ostřelované střílny focen v září roku 1999 Objekt číslo 92 typ A-120 je též v knize Betonová hranice na straně 14, zde vyfocen během dubna 2000 v červnu 1999 byl vyfocen objekt číslo 296 typu A-140

Objekt číslo 97  typu A-180Z s poválečnou úpravou vchodu(foto Libor Martinů)

Objekt číslo 103 typu A-140N  (foto Libor Martinů)

Přehled objektů podúseku K1 mníšek

I. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
81 A 160 215/15 6.11.1937 v “hajzlu” u cesty, mezi objekty 81 až 85 zbytky zákopů
82 A 160 220/20 5.11.1937 v strašným “hajzlu”, uvnitř dřev. konstrukce, znatelné zákopy
83 A 120 230/350 3.11.1937 v lesní školce, znatelné zákopy
84 A 160 180/340 31.10.1937 v strašném “hajzlu”, znatelné zákopy
85 A 160 190/350 28.10.1937 v strašným “hajzlu”, znatelné zákopy
86 A 160 195/355 23.10.1937 v lese
87 A 180 180/0 13.10.1937 v remízku
88 A 180 200/20 20.10.1937 na pastvině, posed, břízky
89 A 180Z 220/40 10.10.1937 na pastvině v proutí
90 A 140Z 245/25 6.10.1937 na pastvině
91 A 140Z 235/15 8.10.1937 na pastvině
92 A 120 240/360 23.9.1937 nad silnicí, na střeše betonová ohrádka – známá fotka
93 A 180 195/15 1.10.1937 , v lesíku
94 A 140Z 215/355 28.9.1937 , na pastvině, uvnitř poničen
95 A 180Z 205/25 24.9.1937 na pastvině
96 A 140Z 230/10 11.9.1937 na pastvině u silnice
97 A 180Z 210/30 21.9.1937 u silnice, poválečná úprava vchodu, levá stř. zabetonována
98 A 140Z 230/10 17.9.1937 na poli
99 A 160 200/0 30.9.1937 v lesíku u pastviny
100 A 160Z 200/0 4.10.1937 u potoka
101 A 160 205/5 9.11.1937 , v lese nad cestou
102 A 180 190/10 10.11.1937 pravá střílna a stěna ostřelována, mezi čísly 102 a 103 jsou zbytky zničených prasečích ocásků
103 A 140 220/360 12.11.1937 , pravá střílna a stěna ostřelována, u cesty
104 A 160 205/5 13.11.1937 , postřelován, na mýtině, krásný výhled
105 A 180 205/25 14.11.1937 , v lese v průseku
106 A 180 220/40 19.11.1937 , v lese v průseku
107 A 160 245/45 20.11.1937 v lese v průseku, u cesty a krmelce
108 A 160 245/45 21.11.1937 , v průseku
109 A 160 240/40 24.11.1937 , v průseku
110 A 160Z 240/40 13.12.1937 , v průseku
111 A 160 230/30 30.11.1937 u cesty
112 A 160 235/35 2.12.1937 zeslabené střílny, v lese u cesty
113 A 180 260/40 7.12.1937 v lese u cesty

II. sled

274 A 160 200/0 14.4.1938 , v lese u cesty, těsně u K2/273
275 A 160 205/5 19.4.1938 , v lese mezi loukami
276 A 160Z 215/15 22.4.1938 na kraji louky u posedu
277 A 160Z 230/30 27.4.1938 u potoka a rozvalin, vytržená vchodová střílna
278 A 140Z 240/20 28.4.1938 na kraji louky
279 E 340 29.4.1938 zarostlý smrčky, kdysi obydlen
280 A 160Z 220/20 3.5.1938 nad potokem na pastvině
281 A 120Z 230/350 5.5.1938 v zahradě
282 E 90 6.5.1938 u cesty, vchod téměř zasypán
283 A 140 200/340 10.12.1937 za dvěma ploty, v ohradě s býkem
284 A 200 180/20 9.12.1937 u silnice
285 A 140Z 225/5 17.12.1937 na pastvině u silnice
286 A 160 210/10 15.12.1937 na pastvině
287 D2 220 12.5.1938 v remízku
288 D1 20 11.5.1938 u domu
289 A 120 225/345 10.5.1938 u potoku a domu
290 A 140 200/340 13.5.1938 , u baráku, zamčen
291 A 160 190/350 21.6.1938 za plotem v lesní školce, u cesty
292 A 160 200/0 17.6.1938 , v bažinatém lese, pravá střílna ostřelována
293 A 140 220/0 15.6.1938 , v lese
294 A 160 225/25 2.6.1938 , v lese
295 A 160 230/30 13.6.1938 , v lesní školce
296 A 140 250/30 31.5.1938 , u cesty
297 A 160 240/40 27.5.1938 u cesty
298 A 160 240/40 28.5.1938 u cesty, dle [2] A 140
299 A 140 240/20 24.5.1938 , v lese u mýtiny
300 A 160 235/35 20.5.1938 obýván, na kraji lesa u mýtiny, dřevěná konstrukce, střílny zabedněny – zeslabené?
301 A 140 255/35 19.5.1938 v lese, zeslabené střílny
302 A 140 260/40 22.6.1938 v lese u cesty
303 A 140 240/20 24.6.1938 u cesty a mýtiny

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku K1 dle [2]: 63
Typ objektu Počet zadaných objektů započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A 63 63 0 63 0
Celkem 63 63 0 63 0

Pevnost betonu dle [2]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
81 420 97 ? 113 466 288 540
82 392 98 ?     289 525
83 384 99 ? 274 532 290 513
84 346 100 ? 275 605 291 520
85 378 101 348 276 494 292 609
86 423 102 382 277 550 293 564
87 279 103 328 278 624 294 559
88 393 104 378 279 579 295 583
89 466 105 341 280 527 296 576
90 ? 106 435 281 508 297 546
91 ? 107 432 282 505 298 478
92 ? 108 470 283 413 299 549
93 ? 109 330 284 398 300 563
94 ? 110 450 285 511 301 556
95 ? 111 279 286 484 302 537
96 ? 112 413 287 539 303 502
Pozn.: U silnice Mníšek – Albrechtice, zhruba za objektem č. 285, se nachází jakýsi objekt ze žulových kvádrů spojených betonem. Je tam i několik prasečích ocásků. Nevíme, k čemu sloužil a kdo ho postavil, ale pravděpodobně to bylo stanoviště protitankového kanónu. Na mapě označen jako “bazmek”.

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] Škoda, J.- Vondrovský, I.: PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU, nepublikovaný rukopis.
[ 3 ] Ráboň, M.: PŘEHLED TĚŽKÉHO OPEVNĚNÍ, nepublikovaný rukopis.
[ 4 ] podklady z průzkumu úseku Milana Jeníka


K2 Chrastava <-> J2 Oldřichov v Hájích


Poslední aktualizace: 01.06.2003

NAVRCHOLU.cz