PODÚSEK K3 DLOUHÁ HORA

Ing. Jaroslav Beneš, Martin Bradáč, Michal Beneš, Ing. Vladislav Krčmář

S2 Žibřidice <-> K2 Chrastava

Podúsek K3 Dlouhá hora

         Podúsek K3 je součástí prvního obranného postavení v severních Čechách (západně od Liberce). Celý stavební podúsek K3 prochází značně náročným terénem. Začíná západně od Jitravského vrchu, kde navazuje na podúsek L1, a pokračuje směrem k Buku republiky (Eduardův buk) a Dlouhé hoře. Odtud klesá k obci Andělská Hora, překonává údolí Lužické Nisy a na Ovčí hoře se napojuje na K2. Před Bukem republiky se napojuje Liběchovická příčka a to úsekem S2. Celý podúsek překonává náročný terén, jak v okolí Dlouhé hory, kde jsou značná převýšení a několik strží, tak i údolí Lužické Nisy je úzké se strmými stěnami. V tomto údolí se plánovala i výstavba objektů TO (konec Chrastavské uzávěry) [3].

         71 objektů podúseku K3 bylo zadáno 9.5.1938 firmě Ing. Dajbych Kutná Hora [1]. Dle [2] měl mít podúsek K3 91 objektů, z nichž jich bylo zadáno 70. Výstavba 21 objektů byla odložena, stavebně bylo ukončeno 41 objektů. VSD byl mjr. děl. J Lehký. Námi bylo nalezeno 41 stojících objektů a 16 výkopů (výkop, nebo výkop+skořápka). Výstavba překážek, v úsecích J2 až K3, byla zadána 2.7.1938 firmě F. Krušina, B. Třemešná. VSD byl škpt.p. B. Hec.

         Značné množství objektů je lomených, nebo šikmých. V podúseku je osazeno 16 velkých střílen a 5 střílen zeslabených. 6 střílen je vykloněno (elevace). Pravděpodobně všechny objekty mají vstup pro kabelové i vzdušné vedení, všechny přístupné objekty mají příslušný počet drážek pro chlazení hlavní. Ventilace je typu L. Vybavení objektů je, až na mříž. dveře, nulové. Všechny objekty mají konzole pro ventilátor, ovšem díry, svědčící o montáži ventilátoru, jsou jen v číslech (přístupné objekty) 44, 46, 47 a 239. Oka pro maskovací síť jsou u všech objektů, kromě čísla 32. V značném množství střílen se zachovaly špalíky pod dolním okem střílny, svědčící o neosazení lafetace. Špalíky zabraňovaly vniknutí betonu do oka při betonáži. Vchodová střílna je typu 1, mříž. dveře jsou vz. 37.

Minifotoalbum

Objekt číslo 45 typu A-140 pod vrchem Ovčí hory (foto Milan Jeník, 2000)

         Objekt číslo 44 typu A-140 u obce Andělská Hora vyfotil Milan Jeník v roce 2000


Přehled objektů podúseku K3 DLOUHÁ HORA

I. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
1 A160Z     zadán, nezapočat
2 A140Z     zadán, nezapočat
3 A160 lomený   zadán, nezapočat
4 D1     zadán, nezapočat
5 A160 lomený   zadán, nezapočat
6 A160Z     zadán, nezapočat
7 A140Z     započatý výkop? Nejsme si jisti že jsme to našli.
8 A160     výkop
9 A160     výkop
10 A160     výkop + skořápka
11 A140     výkop + skořápka
12 A180     výkop + skořápka, v týlu napojení L.P. - S2/obj.č.65
13 A 140 292/72 ?.?.1938 lomený vpravo, 4 schody, 98 cm, pravá střílna velká
14 A 140 290/70 20.8.1938 lomený vpravo, 4 schody, 102 cm, pravá střílna velká
15 A 140 280/60 17.8.1938 elevace obou střílen, levá = 10o15´, pravá 907´
16 A 160 270/70 10.9.1938 obě střílny velké
17 A 160 280/80 8.9.1938  
18 A 140 280/60 6.9.1938  
        35 cm
19 A 140 276/56 14.9.1938 lomený vlevo, uzamčen, elevace pravé střílny = 18o57´
20 D1     zadán, nezapočat, původně A 160,
20a D2     zadán, nezapočat
21 A 160 jen výkop, v lesní školce, nejsme si jisti, zda jde opravdu o tu výkopovku    
22 A 160     výkop
23 A 140     výkop - těsně u zelené tur. značky
24 A 160     výkop + skořápka
25 A 160     výkop + skořápka
26 A 160     výkop + skořápka
27 A 140 lomený vpravo   výkop + skořápka
28 A 160 lomený vpravo   výkop + skořápka
29 A140 277/57 ?.?.1938 v lese, pravá střílna velká, lomený vpravo, 3 schody, 96 cm
30 A160 267/67 ?.?.1938 v lese, pravá střílna velká, lomený vpravo, 3 schody, 98 cm, v levé střílně špalík
31 D1 66 ?.?.1938 v lese u cesty, nad potokem, velká střílna, ve střílně špalík
32 D2 270 3.9.1938 v lese, velká střílna, GS neosazen, ve střílně špalík
33 A160 267/67 29.8.1938 lomený vlevo, v lese, znatelné střel. průseky, levá stř. velká, GS neosazen, zamčen
34 A160 265/65 22.8.1938 v lese, „rantl“ střechy neomítnut, vchod. stř. neosazena, znatelné střelecké průseky
35 A160 264/64 8.8.1938 v lese u cesty, v obou stř. špalík, uvnitř „bordel“ od lesáků
36 A160 268/68 9.8.1938 v lese, znatelné střel. průseky, uvnitř „bordel“ od lesáků
37 A180 278/98 11.8.1938 57 cm, v lese, znatelné střel. průseky, v pravé střílně špalík
38 A140 300/80 12.8.1938 v lese, v obou střílnách špalík
39 A160 282/82 17.8.1938 v lese u cesty, lomený vpravo, 3 schody, 91 cm
40 A160 288/88 19.8.1938 55 cm, v lese, znatelné zbytky zákopů, v levý stř. špalík
41 A140Z 298/78 27.7.1938 44 cm, v lese
42 A160Z 288/88 22.7.1938 30 cm,nad žz Chrastava - Andělská Hora, pravá střílna velká
43 A140 295/75 19.7.1938 na kraji lesa, lomený vlevo, 3 schody, 91 cm, pravá střílna zeslabená
44 A140 280/60 14.7.1938 v lesní školce, pravá střílna zeslabená
45 A140 274/54 25.7.1938 29 cm, v lese, v obou střílnách špalík
46 A120 263/63 28.6.1938 levá střílna velká, elevace pravé střílny 13056´, skoro kompletní ohořelá výdřeva, v obou střílnách špalík, v lese
47 A160 242/42 13.7.1938 mezi cestami v lese, 38 cm, elevace pravé střílny 11051´, levá střílna velká

II. sled

201 A180     PROZATÍM SE NESTAVÍ
202 A160     PROZATÍM SE NESTAVÍ
203 A160     PROZATÍM SE NESTAVÍ
204 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
205 A120     PROZATÍM SE NESTAVÍ
206 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
207 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
208 A160     PROZATÍM SE NESTAVÍ
209 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
210 A160     PROZATÍM SE NESTAVÍ
211 A140     zadán, nezapočat, původně A160
212 A140     zadán, nezapočat, původně A160
213 A140 282/62 12.8.1938 40 cm
214 A140 278/58 10.8.1938  
215 A140 276/56 23.8.1938  
216 A160Z 274/74 3.9.1938 30 cm, GS vpravo
217 A140Z 290/70 31.8.1938 30 cm, GS vpravo
218 A120 294/54 ?. ?. 1938 ? cm, uzamčen, elevace pravé střílny 5054´
219 A120     zadán. nezapočat
220 D2     PROZATÍM SE NESTAVÍ
221 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
222 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
223 A160Z     PROZATÍM SE NESTAVÍ
224 A140 lomený   PROZATÍM SE NESTAVÍ
225 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
226 A160     PROZATÍM SE NESTAVÍ
227 A160 lomený   PROZATÍM SE NESTAVÍ
228 A160 lomený   PROZATÍM SE NESTAVÍ
229 A140     PROZATÍM SE NESTAVÍ
230 A160     PROZATÍM SE NESTAVÍ
231 A140     výkop+skořápka
232 A140 300/80 7.9.1938 lomený vpravo, 96 cm, 3 schody, levá stř. zeslabená, pravá velká, dle [2] rovný, nedodělaná podlaha, v lese, před objektem nalezena zkušební kostka
233 A140     výkop+skořápka, lomený vpravo, 98 cm, (krásně zachováno!)
234 A140 280/60 1.8.1938 obě střílny zeslabené, u cesty a potoka, uvnitř rozkládající se zdechlina - fuj tajbl
235 A160 270/70 3.8.1938 u cesty a potoka, ohořelé zbytky výdřevy
236 A140 284/64 29.7.1938 40 cm, u cesty v lese, v obou střílnách špalíky
237 D1     zadán, nezapočat
238 D2     zadán, nezapočat
239 A140 300/80 15.7.1938 lomený vlevo, 94 cm, 3 schody, levá střílna velká, elevace pravé střílny 11o19´, uvnitř suť
240 A140 283/63 11.7.1938 18 cm, v lese u cesty, levá střílna velká
241 A140Z 276/56 8.7.1938 lomený vlevo, 92 cm, 3 schody, v lese nad cestou, levá střílna velká, dle [2] šikmý vlevo
242 A140 270/50 2.7.1938 v lese, dle [2] šikmý vlevo
243 A140 258/38 30.6.1938 30 cm, v lese, dle [2] šikmý vpravo
Pozn.: u objektů č. 239 - 243 v obou střílnách špalíky

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku K3 dle [2]: 91
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A   63 55 8 39 16
D   7 2 5 2 0
Celkem   70 57 13 41 16

Pevnost betonu dle [2]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
14 434 215 517
15 395 217 392
33 384 239 526
34 488 240 581
39 387 241 495
40 504 242 531
43 520 243 446
44 578    
46 484    
47 602    

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] Škoda, J.- Vondrovský, I.: PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU, nepublikovaný rukopis.
[ 3 ] Vondrovský, I.: TĚŽKÉ PEVNOSTI U LIBERCE, Liberecký den, 3.8.1994


S2 Žibřidice <-> K2 Chrastava


Poslední aktualizace: 03.03.2002

NAVRCHOLU.cz