PODÚSEK S2 ŽIBŘIDICE

Michal Beneš, Ing. Jaroslav Beneš, Martin Bradáč

S1 Stráž pod Ralskem <-> K3 Dlouhá hora

Podúsek S2 Žibřidice

         Podúsek S2 je součástí Liběchovické příčky. Původně byl ale zamýšlen, jako severní část spojky mezi opevněním při státní hranici a 2. obranným postavením, plánovaným od Mělníka přes Mimoň a Stráž pod Ralskem k Ještědu, Jilemnici a odtud dál na východ. Příprava 2. obranného postavení byla pozastavena po anšlusu Rakouska v březnu 1938, přičemž byl položen důraz na dokončení příčky mezi Mělníkem a Chrastavou.

         K zadání S2 stavební firmě F. Šíma, Poděbrady došlo dne 10.6.1938. Vojenský stavební dozor na S2 vykonával npor.p. Š. Kurka. Z 56 zadaných objektů bylo dle [2] a [3] vybetonováno 17 a dle [1] 16 objektů. V terénu bylo nalezeno 17 objektů. Podúsek S2 tedy není stavebně dokončen. Podařilo se vybudovat 10 objektů na kopci Vápenný, tzn. u napojení na pohraniční opevnění - K3, a 7 objektů u silnice Jitrava - Zdislava. Výstavbu překážek, v celém úseku S, prováděla firma K. Pavlišta, Praha XIII. Zadání dostala 27.7.1938 a VSD vykonával ppor.p. J.Horáček.

         Objekty nemají žádné vnitřní vybavení. Střílny jsou typu N, vchodová střílna typu 1. Konzole ventilátoru jsou osazeny, ale jsou bez děr, které by svědčily o montáži ventilátoru. Všechny objekty mají oka pro maskovací síť. Práh pancířových dvířek chybí u čísel 59 a 62.

Minifotoalbum

Čelní stěna objektu číslo 61 typ B2 80

Zimní romance u Zdislavy. Zasněžený druhosledový řopík č. 242 typ A180

Pod dominantou hory Ralsko, která je oděná do barevného hávu podzimu, stojí pevnůstka č. 234 typ B2 90


Přehled objektů podúseku S2 Žibřidice

I. sled

číslo ŘOP typ objektu azimuty L/P datum betonáže poznámka
32 A120     nepostaven
33 A160     nepostaven
34 A160     nepostaven
35 A160     nepostaven
36 A160     nepostaven
37 A160     nepostaven
38 A140     nepostaven
39 A160     nepostaven
40 A200 Z     nepostaven
41 A180     nepostaven
42 A160     nepostaven
43 A160     nepostaven
44 A160     nepostaven
45 A140     nepostaven
46 A160 lomený   nepostaven
47 A160 Z 258/58 27.7.1938  
48 A140 Z 256/36 15.7.1938  
49 A160 Z 244/44 30.7.1938  
50 B2-100 Z 270/10č 4.8.1938 u cesty
51 A140     nepostaven
52 A160     nepostaven
53 A140     nepostaven
54 A180 Z lomený   nepostaven
55 A160     nepostaven
56 A140 250/30 23.8.1938 GS vpravo, 39 cm, v pravé střílně pod dolním okem špalík
57 A160 240/40 20.8.1938 ? cm
58 A120 260/20 7.9.1938 ? cm
59 A180 230/50 30.9.1938 50 cm
60 A140 250/30 13.9.1938 38 cm
61 B2 - 80 236/316 4.9.1938 periskop čelní střílny uprostřed
62 B1 - 90 258/348 31.8.1938 periskop čelní střílny uprostřed
63 A160 210/X 18.8.1938 lomený vpravo, 4 schody, pravá střelecká místnost zničena
64 A140 220/0 11.8.1938 45 cm
65 A180 200/20 13.8.1938 47 cm, GS vpravo

II. sled

číslo ŘOP typ objektu azimuty L/P datum betonáže poznámka
227 A140     nepostaven
228 A120     nepostaven
229 A160     nepostaven
230 A180     nepostaven
231 A160     nepostaven
232 A140     nepostaven
233 A160     nepostaven
234 A180     nepostaven
235 A160     nepostaven
236 A160     nepostaven
237 A120     nepostaven
238 A140     nepostaven
239 A160     nepostaven
240 A140     nepostaven
241 A140 256/36 23.7.1938  
242 A180 240/60 22.7.1938  
243 A120 Z 280/40 9.8.1938  
244 A160     nepostaven
245 A120     nepostaven
246 A160     nepostaven
247 A160 Z     nepostaven
248 A160     lomený, rozdělit na D1+D2    nepostaven

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku S2 dle [2]: 56
Typ objektu zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A 53 14 39 14 0
B 3 3 0 3 0
Celkem 56 17 39 17 0

Pevnost betonu dle [2]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
48 521
56 514
57 591
61 434
62 470
63 474
242 608

Použitá literatura:

[1] ARON L. A KOL.: Československé opevnění 1935-1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[2] : Podrobný přehled L.O. v prostoru II. sboru.
[3] VONDROVSKÝ, I.: Opevnění na Českolipsku, Echo, Česká lípa 17.9.1993.
[4] VONDROVSKÝ, I.: Vývoj opevňovacího programu Československa v roce 1938, Fortsborník č. 4, Brno 1996.
[5] VONDROVSKÝ, .: Mapa úseku K3 a částí přilehlých úseků.


S1 Stráž pod Ralskem <-> K3 Dlouhá hora


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz