PODÚSEK S1 STRÁŽ POD RALSKEM

Michal Beneš, Martin Bradáč, Ing. Jaroslav Beneš

R2 Ralsko <-> S2 Žibřidice

Podúsek S1 Stráž pod Ralskem

         Podúsek S1 je součástí Liběchovické příčky. Původně byl zamýšlen jako jižní část spojky mezi 1. obranným postavením (opevnění při státní hranici) a 2. obranným postavením, které bylo plánováno od Mělníka přes Mimoň a Stráž pod Ralskem k Ještědu, Jilemnici a odtud dále na východ. Příprava 2. postavení byla pozastavena po Německé okupaci Rakouska v březnu 1938, přičemž byl položen důraz na dokončení příčky Mělník - Chrastava.

         S1 začíná severně od Horeckého rybníka, navazujíce na stavebně nedokončený podúsek R2, pokračuje poměrně rovinatým terénem podél Ještědského potoka k severu až po Janovický les, kde měl navazovat na rovněž nedokončený podúsek S2. Podúsek S1, nad nímž stavební dozor vykonával npor. děl. Z. Krblich, byl zadán dne 7.6.1938 firmě J. Oplt z Bakova nad Jizerou. Z 57 zadaných objektů se jich podařilo vybetonovat 22, z čehož 10 objektů je z prvního a 12 objektů z druhého sledu. Vybetonovaná část podúseku S1 začíná u Horeckého rybníka a končí asi 1 km západně od obce Dubnice v místech, kde by linie překročila bezejmenný potok, jenž je levostranným přítokem Ještědského potoka.   Výstavbu překážek v podúseku S1 prováděla firma K. Pavlišta - Praha XIII, jíž byly práce zadány 27.7.1997. VSD vykonával ppor.p. J.Horáček.

Minifotoalbum

Objekty číslo 201, 202, 203 a 204


Zajímavosti a zvláštnosti

číslo

Zajímavost

8 zachována kompletní, ale ohořelá výdřeva
10

velká pravá střílna - objekt stojí nad srázem

206 elevace pravé střílny 1o15´; objekt šikmý vpravo
212 objekt normální odolnosti se zeslabenou střílnou

Objekty nemají žádné vnitřní vybavení. Střílny hlavních zbraní všech objektů jsou až na dvě výjimky normálního provedení, vchodová střílna typu 1. Žádný z objektů nemá zabetonovány konzole pro ventilátor (u čísla 6 nelze zjistit). Mřížová vrátka jsou vz. 38.


Přehled objektů podúseku S1 Stráž pod Ralskem

I. sled

číslo ŘOP  typ objektu azimuty L/P   datum betonáže poznámka
1 A 180Z 200/20 15.7.1938 GS otočen o 180o
2 A 160Z 216/16 20.7.1938 GS otočen o 180o, 53 cm
3 A 160Z 208/8 23.7.1938 GS otočen o 180O, prasečí ocásek,35 cm,
4 A 160Z 210/10 27.7.1938 GS otočen o 180O, pod sloupem el. vedení
5 A 160 208/8 29.7.1938 částečný zához
6 A 140Z 208/348 10.8.1938 u rybníka, zasypán téměř do výše vchodu
7 A 180Z 190/10 12.8.1938 GS otočen o 180O, částečný zához, zanesen bahnem
8 A 160Z 204/4 20.8.1938 GS otočen o 180O, ohořelá výdřeva
9 A 180Z 194/14 14.9.1938   
10 A 160Z 198/358 20.9.1938 částečný zához, pravá střílna velká
11 A160 nepostaven    
12 A160Z nepostaven    
13 A160Z nepostaven    
14 A180Z nepostaven    
15 A160Z nepostaven    
16 A180Z nepostaven    
17 A160Z nepostaven    
18 A180Z nepostaven    
19 E nepostaven    
20 A180Z nepostaven    
21 A140 nepostaven    
22 A160Z nepostaven    
23 A180Z nepostaven    
24 A180Z nepostaven    
25 A160 nepostaven    
26 D1 nepostaven    
27 A160 nepostaven    
28 A140 nepostaven    
29 A160 nepostaven    
30 D2 nepostaven    
31 D1 nepostaven    

II. sled

číslo ŘOP typ objektu azimuty L/P datum betonáže poznámka
201 A 160Z 210/10 1.8.1938 GS otočen o 180o
202 A 160 215/15 3.8.1938 GS otočen o 180o
203 A 160 210/10 ?.?.1938  
204 A 160Z 210/10 30.7.1938 zanesen bahnem
205 A 140Z 220/0 5.8.1938 zbytek ohořelé výdřevy, zbytky záhozu
206 A 120 210/330 17.8.1938 elevace pravé střílny 1o15´, zbytky záhozu,
207 A 160 175/335 18.8.1938 zbytky ohořelé výdřevy, zbytky záhozu
208 A 160Z 190/350 3.9.1938  
209 E 320 22.9.1938 cca 50m za linií, na kraji lesa
210 A 160Z 192/352 21.9.1938  
211 A 180 190/10 26.9.1938  
212 D2 220 30.9.1938 zeslabená střílna
213 D1 nepostaven    
214 A140 nepostaven    
215 A160 nepostaven    
216 A160 nepostaven    
217 A140 nepostaven    
218 A140 nepostaven    
219 A160 nepostaven    
220 A160 nepostaven    
221 A160 nepostaven    
222 A140Z nepostaven    
223 A160 nepostaven    
224 A160 nepostaven    
225 A140 nepostaven    
226 A120 nepostaven    

Počty objektů:

Typ objektu zadaných objektů [2] postavených objektů
A 50 20
D 5 1
E 2 1
celkem 57 22

Pevnost betonu dle [ 2 ]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
1 658
2 568
9 586
208 538


Použitá literatura:
[ 1 ] Aron, L. a kol.: Československé opevnění 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : Podrobný přehled L.O. v prostoru II. sboru
[ 3 ] Vondrovský, I. : Opevnění na Českolipsku, Echo, Česká Lípa 17.9.1993.
[ 4 ] Vondrovský, I.: Vývoj opevňovacího programu Československa v roce 1938, Fortsborník č.2, Brno 1996


R2 Ralsko <-> S2 Žibřidice


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz