PODÚSEK R2 RALSKO

Ing. Jaroslav Beneš, Martin Bradáč, Michal Beneš

R1 Mimoň <-> S1 Stráž pod Ralskem

Podúsek R2 Ralsko

         Stavební podúsek R2 je součástí vnitrozemského obraného postavení tzv. Liběchovické příčky. Podúsek R2 přehrazoval cesty z Jabloného v Podještědí na jih. R2 začíná u Mimoně kde měl podporovat R1 v přehrazení důležitého směru z Jabloného do Mimoně a odtud dále do nitra země. Měla zde končit i plánovaná uzávěra TO, objektem číslo 24 [3]. R2 pokračuje dál na severovýchod lesním masivem kót Ralsko, Bukový kopec a Šibenice. U silnice ze Stráže pod Ralskem do Osečné a Českého Dubu, u vodní nádrže, se měl napojovat na S1.

         Postavená část R2 začíná u osady Srní Potok, odtud pokračuje na sever, po západním úbočí kóty Ralsko, kde končí. Osm objektů je pak postaveno, na druhé straně kóty Ralsko, v oblasti dnešní chemické těžby uranu, kam není vstup volně povolen. Veškeré uvedené informace o těchto objektech jsou čerpány z [2] a [3].

         Stavbu podúseku prováděl stavitel Dr. Ing. Urban Praha XII. Tomu se podařilo v obtížném terénu postavit 26 objektů z 69 zadaných. VSD byl por.p.J.Gottstein. Výstavba překážek, protipěchotních i protitankových, v R2 byla zadána firmě J.Prokop a synové z Hlinska v Čechách. Zadání ale dostala až 16.8.1938 takže výstavba příliš nepokročila. VSD byl ppor. p. B.Bodlák. Všechny objekty mají ventilaci typu L. Mřížové dveře jsou vz. 38. Dvoustřílnové, přístupné, objekty mají dva, jednostřílnové jeden žlábek na chlazení hlavní. Omítka je u všech objektů dokončena, zához nikoliv. Žádná vnitřní výbava, ani výdřeva, se nedochovala. Uzávěr vchodové střílny je typ 1. Všechny objekty mají výstup pro kabelové a vzdušné vedení.

Minifotoalbum

Objekt číslo 234 typ B2 90 Objekt číslo 32 typ A180z Pod dominantou hory Ralsko, která je oděná do barevného hávu podzimu, stojí pevnůstka č. 234 typ B2 90

Seznam objektů v úseku R2 Ralsko

I.sled

číslo ŘOP typ objektu azimuty L/P datum betonáže poznámka
31 A120Z 270/30 13.8.38  
32 A180Z          X/X 11.8.38 dle [2] a [3] jde o A 200Z, nakloněn vpravo, v bývalé pískovně
33 A160Z 250/50 16.8.38  
34 A180 242/62   18.7.38 uvnitř šílený "bordel"
35 A160 265/65 20.7.38 vchod zazděn a vybourán
36 A180 270/90 22.7.38  
37 A160 284/84 25.7.38 dle [2] A 180, před vodárnou
38 A140 300/80 6.9.38  
39 A160 šikmý L   nepostaven
40 A180 lomený L   nepostaven
41 A120     nepostaven
42 A160     nepostaven
43 A160     nepostaven
44 A140     nepostaven
45 A180     nepostaven
46 A160     nepostaven
47 A120 šikmý P   nepostaven
48 A160 šikmý P   nepostaven
49 A140 šikmý P   nepostaven
50 A180            ?/? 29.9.38 v oblasti chemické těžby uranu, u čerpací stanice
51 A160 ?/? 23.9.38 v oblasti chemické těžby uranu
52 A160 ?/? 21.9.38 v oblasti chemické těžby uranu
53 A120 ?/? 15.9.38 v oblasti chemické těžby uranu
54 A160 ?/? 12.9.38 v oblasti chemické těžby uranu
55 A160     nepostaven
56 A160      nepostaven
57 A160     nepostaven
58 A160     nepostaven
59 A160     nepostaven
60 A180     nepostaven
61 A120     nepostaven
62 A160     nepostaven
63 A120     nepostaven
64 A180     nepostaven
65 A120      nepostaven
66 A160      nepostaven
67 A160       nepostaven
68 A140     nepostaven
69 A180     nepostaven

II. sled

číslo ŘOP typ objektu azimuty L/P datum betonáže poznámka
232 340 22.8.38  
233 A140     270/50 24.8.38  
234 B2-90 270/0 19.8.38  
235 E 290 17.8.38  
236 A140 250/30 5.8.38 zabetonována levá střílna
237 A160 240/40 3.8.38 uříznuté roury pro periskopy
238 A140 244/24 1.8.38  
239 A160 240/40 29.7.38 zamčen
240 A160 262/62 27.7.38  
241 A180 280/100 31.8.38  
242 A180   šikmý L nepostaven
243 A160   šikmý L     nepostaven
244 A120   14.9.38 v oblasti chemické těžby uranu , zapuštěn
245 A120   16.9.38 v oblasti chemické těžby uranu
246 A120   9.9.38 v oblasti chemické těžby uranu
247 A160     nepostaven
248 A140     nepostaven
249 A140     nepostaven
250 A160     nepostaven
251 A160     nepostaven
252 A140     nepostaven
253 A120     nepostaven
254 A140     nepostaven
255 A140     nepostaven
256 A140     nepostaven
257 A140     nepostaven
258 A120     nepostaven
259 A160     nepostaven
260 A160     nepostaven
261 A140     nepostaven

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku R2 dle [2]: 69
Typ objektu Zadaných objektů [2] nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A 66 43 23 0
B 1 0 1 0
E 2 0 2 0
Celkem 69 53 26 0

Pevnost betonu dle [ 2 ]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
33 545
34 706
35 655
36 750
38 659
54 554
232 523
233 580
234 591
235 628
241 628
246 603


Použitá literatura:
[ 1 ] Aron, L. a kol.: Československé opevnění 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : Podrobný přehled L.O. v prostoru II. sboru
[ 3 ] Podklady I. Vondrovského


R1 Mimoň <-> S1 Stráž pod Ralskem


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz