PODÚSEK R1 MIMOŇ

Ing. Jaroslav Beneš, Martin Bradáč, Michal Beneš

Q2 Jestřebí <-> R2 Ralsko

Podúsek R1 Mimoň

         Podúsek R1 je součástí vnitrozemského obraného postavení tzv. Liběchovické příčky. Podúsek měl především bránit přístupové cesty k Mimoni a vytváří kolem města jakýsi čtvrtkruh. R1 začíná, či vlastně končí, severně od Mimoně, u břehů Ploučnice napojením na R2. Odtud vede přes hlavní silnici Mimoň-Jablonné v Podještědí, vesnici Pertoltice p. Ralskem a za železniční tratí Mimoň-Liberec se stáčí na jihozápad. V této oblasti několik objektů využívala Sovětská armáda. Dále pevnůstky překračují silnici a železniční trať Mimoň-Česká Lípa. Až sem vede R1 poměrně přehledným a otevřeným terénem, proto zde byla plánována i výstavba objektů TO [3]. Dále vede linie LO lesním masivem na jihozápad. Zde také dokončená část podúseku končí.

         Podúsek R1 stavěla firma R.V.Svoboda Praha XI. [1], dle [2] Praha XII. Vojenský stavební dozor byl škpt.p. J.Dostál. Podúsek byl zadán 15.6.1938. Ze zadaných 61 objektů se jich podařilo 41 vybetonovat [1]. Dle [2] bylo postaveno 40 objektů. My jsme našli v terénu 41 řopíků. Poslední postavený objekt v I. sledu je č.7. Za ním, směrem k Ploučnici, jsou pak 4 výkopy. Stavba překážek byla zadána 16.8.1938 firmě J.Prokop a synové, Hlinsko. VSD byl ppor.p. B. Bodláček.

         V některých objektech je vidět, že GS byl osazen dodatečně. Při betonáži byl vynechán prostup stěnou řopíku a po dodání GS byl tento zabetonován. Číslo 217 nemá GS osazen vůbec. Objekty nemají žádné vnitřní vybavení. Střílny jsou N, vchodová typu 1. Konzole pro ventilátor jsou jen v některých objektech. Díry v konzolích, které svědčí o montáži ventilátoru, jsou jen v čísle 28 a 30. Mřížová vrátka jsou vz. 38. Několik objektů nemá osazeny periskopové trubky, u ostatních jsou prázdné. Některé objekty mají omítnutou pouze čelní stěnu. V časovém tlaku, v jakém výstavba objektů probíhala, byla snaha co nejdřív objekty uvést do bojeschopného stavu. Proto byla asi nejprve omítnuta čelní stěna, aby mohl být postaven zához. Omítka zbytku objektu měla být pravděpodobně provedena později. Objekty číslo 225 a 226 využívala armáda SSSR, která si je upravila, jakož i okolí, k obrazu svému. U čísla 225 jsou zabetonovány střílny, žlábky a výdechy. Dle nápisu v betonu se tak stalo v dubnu 1971.

Minifotoalbum

Druhosledový objekt č.221 bez záhozu jižně od silnice směr Mimoň, v pozadí objekt č.18 prvního sledu

Pohled na linii 4 objektů prvního sledu lehkého opevnění na sever od silnice na Mimoň (č. 19-22)

Objekty číslo 229, 28 a 230 spolu s prostorem planovaného TO 22 Objekt číslo 230
Objekty číslo 230 a 231 spolu s horou Ralsko

Objekty číslo 9,230 a 30 spolu s prostorem pro plánovaný těžký objekt 23


Přehled objektů podúseku R1 Mimoň

I. sled

číslo ŘOP typ objektu azimuty L/P datum betonáže poznámka
1 A160     nepostaven
2 A160     nepostaven
3 A140     nepostaven
4 A160     výkop a zachovalé střel. průseky, azimut čelní stěny 310o
5 A160     výkop u kóty a zarostlého průseku, az. čelní stěny 300o
6 A180     výkop u asfaltové cesty, azimut čelní stěny 300o
7 A140     výkop nad cestou, azimut čelní stěny 320o
8 A160 235/35 30.9.38 v lese,znatelné střelecké průseky
9 A160 235/35 28.9.38 v lese, znatelné střelecké průseky
10 A140 245/25 24.9.38 v lese, znatelné střel. průseky, týl. stěna zasekána do skály
11 A140 230/10 22.9.38 v lese na kopečku, znatelné střelecké průseky
12 A180 220/40 20.9.38 v lesní školce, vchodová střílna je nakřivo - zkřivené bednění
13 A140 250/30 10.9.38 v lesní školce - strašná džungle
14 A140 245/35 8.9.38 v lese, u červené tur. značky
15 A160 230/30 7.9.38 v lese, uvnitř strašný svinčík
16 A160 240/40 3.9.38 u trati km 98,4, kdysi zazděn
17 A160Z 230/30 30.8.38 na poli, omítka jen čelní stěny, kdysi zazděn
18 A140Z 220/0 23.8.38 na poli, omítka jen čelní stěny
19 A180Z 206/26 20.8.38 na poli, GS osazen dodatečně, omítka jen čelní stěny
20 A160Z 222/22 14.8.38 na poli, omítka jen čelní stěny
21 A160Z 226/26 12.8.38 na poli, omítka jen čelní stěny, je na něm posed
22 A180Z 222/42 9.8.38 omítka jen čelní stěny, ohořelé zbytky výdřevy
23 A160 240/40 6.8.38 na poli, na podlaze hlína
24 A160Z 266/66 4.8.38 u cesty, omítka ze strany záhozu
25 A160Z 262/62 ?.?.38 u cesty
26 A180 260/80 23.7.38 u žst. Pertoltice, v lese
27 A160Z 278/78 ?.?.38 u hřiště
28 A160Z 266/66 12.7.38 na poli, kdysi zazděn
29 A160Z 274/74 9.7.38 na poli, kdysi zazděn
30 A160Z 266/66 1.7.38 vytržená vchodová střílna

II. sled

číslo ŘOP typ objektu azimuty datum betonáže poznámka
201 A140     nepostaven
202 A160     nepostaven
203 A140     nepostaven
204 A140     nepostaven
205 A160     nepostaven
206 A140     nepostaven
207 A140     nepostaven
208 A180     nepostaven
209 A140     nepostaven
210 E1     nepostaven
211 A140     nepostaven
212 A140     nepostaven
213 A140     nepostaven
214 A180 212/32 ?.?.1938 jen hrubá stavba, v lese
215 A160 245/45 15.9.38 v lese, periskopové trubky neosazeny
216 A120 274/34 14.9.38 v lesní školce, periskopové trubky neosazeny
217 A160 230/30 13.9.38 v lese,GS a periskopové trubky neosazeny, u červené tur. značky
218 A160 240/40 2.9.38 v lese, u trati Mimoň - Česká Lípa
219 A140 240/20 31.8.38 na poli, kdysi zazděn
220 A140 232/12 25.8.38 na poli, kdysi zazděn
221 A140 228/8 24.8.38 na poli
222 A160Z 220/20 19.8.38 na poli, omítnutá jen čelní stěna
223 A140Z 228/28 17.8.38 na poli, omítnutá jen čelní stěna
224 A180 220/40 10.8.38 na poli, omítnutá jen čelní stěna
225 A140Z 238/18 2.8.38 střílny, výdechy a žlábky zabetonovány
226 A180 242/62 30.7.38 GS osazen dodatečně, omítka jen ze strany záhozu
227 A160 270/70 28.7.38 v lese, nad tratí Mimoň - Liberec
228 A140 282/62 20.7.38 v lese
229 A160Z 280/80 19.7.38 na poli, nepořádek
230 A140Z 292/72 15.7.38 na poli, zazděn
231 A140Z 284/64 8.7.38 na poli

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku R1 dle [2]: 61
Typ objektu zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A 60 45 15 41 4
E 1 0 1 0 0
Celkem 61 45 16 41 4

Pevnost betonu dle [ 2 ]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
13 413 30 554
14 445    
15 541 217 482
16 548 218 599
17 564 219 493
18 512 220 500
19 419 221 444
20 443 222 534
21 472 223 545
22 510 224 496
28 630 230 548
29 587 231 530

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: Československé opevnění 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : Podrobný přehled L.O. v prostoru II. sboru
[ 3 ] Podklady I. Vondrovského


Q2 Jestřebí <-> R2 Ralsko


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz