PODÚSEK P2 TUPADLY

Ing. Jaroslav Beneš, Michal Beneš, Martin Bradáč, Ing. Iva Benešová

P1 Mlazice <-> P3 Medonosy

Podúsek P2 Tupadly

         Podúsek P2 je součástí tzv. Liběchovické příčky. Začíná na kraji lesa za obcí Liběchov - chatová osada Hubenov, kde navazuje na P1 Mlazice. Odsud vede severním směrem, lesem, k prostoru rozcestí U Hada, zde se stáčí na severovýchod a začíná klesat do údolí říčky Liběchovky, kde překračuje hlavní silnici Liběchov - Dubá - Č. Lípa. Poté vystoupá z údolí, zde končí II. sled, a první pokračuje stále směrem na sever, přes kótu Královka k Novým Osinalicím. Před obcí přechází v P3 Medonosy. Prakticky celý podúsek vede lesem s krásnými pískovcovými skalami (hlavně v prostoru U Hada), jichž umístění řopíků umě využívalo. Jen část P2 je dvousledová - od začátku k hlavní silnici. Tato silnice, pro svoji důležitost, je jištěna zesílenými objekty obou sledů a ještě poněkud v týlu stojícím zesíleným E1. Za silnicí, ve svahu, pak končí II. sled a to objektem E1 postřelujícím táhlou rokli směrem k silnici. Dál, až na konec podúseku vede jen jeden sled. Objekty totiž leží na hřebeni, který prudce klesá, s četnými skalními stěnami, do údolí Liběchovky a to vylučuje použití těžké techniky.

         Podúsek stavěla firma Karfík a Hvězda, Praha XVI. P2 byl zadán 10.6.1938. VSD byl por.p. L. Turek. Bylo postaveno všech 61 zadaných objektů. P2 byl jediný stavebně dokončený podúsek Liběchovické příčky. Bohužel, až na 10 objektů byl celý zničen. Není nám známo kdy přesně, patrně ale v létě 1939 (celý P2 stál v tzv. Sudetech!). Zbytky všech objektů, kromě č. 58 byly nalezeny. Číslo 58 stálo jako jediný objekt z celého P2 na poli. Dnes se po něm nenachází žádné pozůstatky, které by určovaly jeho polohu. Na poli jsou ale drobné úlomky betonu a na kraji pole větší. Překážky v celém P stavěla firma F. Kándl z Prahy. Zadání dostala 18.8.1938 a VSD byl por.p. A. Říha.

         Nikde, v celém podúseku, kromě začátku II. sledu, se nedochovaly střelecké průseky. Všechny dochovalé objekty jsou jen v hrubé stavbě, tzn. některé nemají hotovou podlahu, ventilační mřížky, nemají omítku, nebo omítka je jen ze strany záhozu. Několik objektů má špalíky pod dolním okem střílny. Vchodová střílna je typu 1, všechny objekty mají vstup pro kabelové i vzdušné vedení a nemají zához. Některé objekty mají omítnutou pouze čelní stěnu. V časovém tlaku, v jakém výstavba objektů probíhala, byla snaha co nejdřív objekty uvést do bojeschopného stavu. Proto byla asi nejprve omítnuta čelní stěna, aby mohl být postaven zához. Omítka zbytku objektu měla být pravděpodobně provedena později. Ačkoliv pevnůstky byly betonovány v roce 1938, mají mřížová dvířka jak vz. 38, tak i vz. 37. Původně byly osazeny asi mřížové dveře vz. 37 a při poválečném uzavírání objektů byly všude osazeny dveře vz. 38. Ventilace je typu L.

Minifotoalbum

Zajímavý je i objekt č. 228 - první ve II. sledu. Byl již připraven k odstřelu, o čemž svědčí navrtané díry pro nálože Objekt č. 228 typ A140 vchodová střílna Objekt č. 228 typ A140 Objekt číslo 248 typ E1
Objekt číslo 248 typ E1

Přehled objektů podúseku P2 Tupadly

I. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
31 A140   4.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 285o, v lese
32 A140   5.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 290o, v lese u cesty (průseku), u mýtiny
33 A160   7.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 260o, v lese u cesty (průseku)
34 A160Z   9.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 270o, v lese u cesty (průseku)
35 A160   14.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 280o, v lese u skály - nápisy z 14.8.38
36 A180   19.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 280o, v lese u skály - nápisy z 8/38
37 A160   18.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 300o, v lese u skály
38 A140   25.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 280o, v lese u skály
39 A140     23.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 304o, v lese
40 A160   26.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 295o, v lese u mýtiny a cesty
41 A160   10.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 292o, v lese u mýtiny
42 A160   29.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 306o, v lese u mýtiny
43 A160   9.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 318o, na mýtině
44 A140   8.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 320o, v mladém lese u cesty
45 A160   1.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 310o, v mladém lese těsně u cesty
46 A160   3.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 305o, na kraji les. školky, větší kusy beton.
47 A160   5.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 330o, na kraji vzrostlé školky a cesty
48 A180   16.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 330o, nad cestou v lese
49 D2   15.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 350o, v lese u cesty
50 A160   17.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 325o, v lese ve stráni
51 A140Z   23.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 350o, v lese u cesty
52 A140   24.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 320o, u cesty v děsný džungli
53 D1Z   29.7.38 zničen, jen díra s úlomky bet., azimut čelní stěny 280o, u mod. tur. cesty,větší kusy bet s armat.
54 A180Z   31.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 321o, ve stráni nad silnicí
55 A160Z dle [2] lomený 8.9.38 zničen, jen díra s úlom. bet., azim. čel. stěny 320o, v lese u cesty, nad strží, hafo drátů z armat.
56 A160    2.9.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 316, v lese u cesty
57 A140   6.9.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 316o, u pole
58 A140    10.9.38 nenalezen, patrně na poli; na poli zbytky betonu, na kraji pole větší, zmizel beze stopy
59 A140    8.9.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 268o, u zel. tur. cesty
60 A160   9.9.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 274o, u zel. tur. cesty
61 A140   12.9.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 266o, u zel. tur. cesty
62 A160    13.9.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 276o, u zel. tur. cesty
63 A160 190/350 14.9.38 nemá def. podlahu, jsou vidět bet. dist. špalky, omítka jen ze strany záhozu, v obou stř. špalíky, u zel. tur. cesty v lese
64 A160  186/344 15.9.38 jako č. 63
65 A160 188/348 19.9.38 nemá def. podlahu, jsou vidět bet. dist. špalky, omítka jen ze strany záhozu, v pravé stř. špalík, u zel. tur. cesty v lese
66 A160 210/10 20.9.38 omítka není na celém objektu a není uhlazena, nemá def. podlahu jsou vidět dist. bet. špalky, vent. mřížky neosazeny, v lese u zel. tur. značky
67 A160  220/20 21.9.38 nemá def. podlahu, jsou vidět bet. dist. špalky, omítka jen ze strany záhozu, v obou stř. špalíky, u zel. tur. cesty, vent. mřížky neosazeny
68 A160  228/28 27.9.38 v levé stř. špalík, uvnitř složené dřevo, v lese u cesty, vent. mřížky neosazeny
69 A140 244/24 23.9.38 36cm, obydlen, v lese, vent. mřížky neosazeny
70 A160  224/24 28.9.38 40cm, v obou stř. špalíky, v lese, vent. mřížky neosazeny

II. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
228 A140 352/212 29.6.38 v lese u cesty (průseku), navrtány četné díry pro nálože - připraven k odstřelu
229 A140 30.6.38 zničen, jen díra s úlomky bet., azimut čelní stěny 278o, průseky, nedaleko od modré tur. cesty
230 A160 11.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 288o, průseky, v lese
231 A160 12.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 286o, průseky, v lese
232 A140 13.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 294o, u skály v lese
233 A140 15.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 305o, u modré tur. cesty
234 A140 20.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 280o, u skály a cesty
235 A160 21.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 290o, zasekán do skály, krásné místo
236 A160 27.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 305o, zasekán do skály, krásné místo
237 D2 6.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 320o, u modré tur. značky
238 A140 28.7.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 299o, těsně u čísla
239 A140 11.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 319o, v lese u cesty
240 A160 2.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 315o, v lese u cesty
241 A140 4.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 322o, v lese těsně u cesty
242 A160 12.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 320o, na skalce v lese, za cestou
243 A160 18.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 335o, na skalce v lese, nad strží
244 A140Z 20.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 343o, na stráni nad modrou tur. cestou
245 E1Z 27.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 350o, u silnice
246 A140Z 26.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 296o, u silnice
247 A140 dle [2] lomený 30.8.38 zničen, jen díra s úlomky betonu, azimut čelní stěny 304o, na pískovcovém ostrohu nad silnicí
248 E1 256 29.9.38 jen hrubá stavba, bez vent. mřížek, uzamčen, ve skalnaté rokli

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku P2 dle [2]: 61
Typ objektu zadaných a postavených objektů [2] zachovalých objektů počet nalezených trosek počet nenalezených trosek
A 56 9 46 1
D 3 0 3 0
E 2 1 1 0
Celkem 61 10 50 1

Pevnost betonu dle [ 2 ]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
31 542 51 622 229 538
32 518 52 438 230 664
33 543 53 572 231 700
34 624 54 511 232 578
35 617 55 600 239 605
41 586 56 488 242 596
43 577 57 548 243 614
44 585 58 579 244 586
48 524 59 584 245 516
49 497 60 538 246 514
50 568 228 554 247 504

     Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: Československé opevnění 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : Podrobný přehled L.O. v prostoru II. sboru
[ 3 ] Vondrovský, I. : Podklady z archívu k P2 (seznam objektů, mapa 1:25 000).   


P1 Mlazice <-> P3 Medonosy


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz