PODÚSEK P1 MLAZICE

Ing. Jaroslav Beneš, Michal Beneš, Martin Bradáč, Ing. Iva Benešová

-> P2 Tupadly

         Stavební podúsek P1 je součástí tzv. Liběchovické příčky. Začínal v Mělníce, u mostu, kde navazoval na VOP - úsek č. 111. Odsud pokračoval po břehu Labe, přes přístav, směrem k severu, až k Liběchovu. Hned za Liběchovem, mezi zámkem a nádražím, se stočil, překonal železnici a silnici Mělník - Štetí a na druhé straně pole, u lesa, se napojoval na P2. U Liběchova, ale na jižním břehu Labe, měl vyrůst podúsek č. 114, který měl spojovat opevnění na Ohři s Liběchovickou příčkou.
Výstavba podúseku P1 byla zadána 14.6.1938 firmě Raynal a Balzar z Prahy. VSD byl škpt.p. Kostelecký (Oldřich [2]). Zadáno bylo 54 objektů, podúsek měl mít 57 objektů, ale 3 byly vypuštěny. Postaveno pak bylo 37 objektů [1]. Dle [2] a [3] bylo postaveno 38 objektů. Výstavba překážek byla v celém úseku P zadána firmě F. Nádl z Prahy dne 18.8.1938 . VSD byl por.p. A. Řípa.

         Celý stavební podúsek P1 tone v nejasnostech. Až, patrně, na tři objekty byl celý zničen (proč, stál cca z 1/2 v Sudetech?). V archívu se k němu mnoho nedochovalo. Není mapa s polohou objektů. Existuje jen slepá mapa 1:75000, na níž je jen čárou vyznačena linie a i tak na ní jsou nejasnosti. V roce 1986 dělal průzkum v P1 p. Petr Blahuš [3], v té době našel mnohem více pozůstatků po objektech, než my dnes.

         První, ze tří stojících řopíků je prvosledové číslo 25 nad nádražím v Liběchově. Druhý stojící objekt je druhosledové A 180 v zámecké zdi Liběchovického zámku. Dle [3] to je chybně uvedeno jako č. 220, ale to je typ A 140. Správně se jedná o číslo 221. Třetí dochovaný objekt je objekt číslo 216, který stojí na dvorku rodinného domku ve Vehlovicích.Dále jsme našli už jen malé pozůstatky po pevnostní linii. Nejvýraznější jsou stopy po č. 227. Dochovala se díra s úlomky betonu a zbytkem záhozu na jižní hranici lesa. Jižně, cca 200 m, je v poli malý remízek s posedem (není na mapě). Zde je zpola zničená jáma s mnoha úlomky betonu - zbytky objektu č. 226. Další naleziště betonových úlomků je jižně odsud, u plotu zahrádky zasahující do pole. Zde není sice již žádná díra, ale je zde zvýšený výskyt betonových odštěpků i několika větších kusů. Možná zde stál objekt č. 225, nebo 224. Na mapě oblast Y.Na mapě je, u jižního okraje lesa, na poli nakreslený pahrbek. Ve skutečnosti je na poli malý kopeček s mnoha drobnými úlomky betonu. Zde stávalo číslo 30.U Labe, hlavně mezi přístavem Mělník a Liběchovem, se dají nalézt též pozůstatky po bunkrech, ale jedná se vyloženě o archeologii. Po některých bunkrech se dochovalo jen pár kousků betonu, ne větších jak dlaň.

Minifotoalbum

První, ze tří stojících řopíků je prvosledové číslo 25 nad nádražím v Liběchově Objekt č. 25 typ A200z Druhý stojící objekt je druhosledové A 180 v zámecké zdi Liběchovického zámku. Dle [3] to je chybně uvedeno jako č. 220, ale to je typ A 140. Správně se jedná o číslo 221 Objekt č. 221 typ A180

Přehled objektů podúseku P1 Mlazice

I. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
1 A160   - původní provedení Z [2]
2 A180   - Mělník, u mostu [2]
3 A180Z   - původně A 160 [2], říční km 0,01; u vlečky z nádraží do přístavu [3]
4 A180Z   - říční km 0,2 [3]
5 A180   - říční km 0,5 [5]
6 A180Z   -  
7 A180   -  
8 A180Z   - původní provedení N [2]
9 A180  

-

 
10 A200Z  

-

 
11 A180   20.9.1938  
12 A180Z   21.9.1938  
13 A200   23.9.1938  
14 A200Z   24.9.1938  
15 A180Z   27.9.1938  
16 A180   28.9.1938  
17 A160  

-

 
18 A160Z   25.8.1938 původní provedení A 140N [2]
19 A120Z   23.8.1938 původní provedení A140N [2]
20 A160Z   18.8.1938  
21 A160   17.8.1938  
22 A180Z   13.8.1938  
23 A200Z   10.8.1938 původní provedení N [3]
24 A200Z   9.8.1938  
25 A200Z 182/22 30.7.1938  
26 A160Z   28.7.1938  
27 A180Z   26.7.1938  
28 A160Z   22.7.1938  
29 A160Z   13.7.1938  
30 A160Z   3.7.1938  

II. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
201 A120   - zrušen [2]
202 A140   - zrušen [2]
203 A140   - zrušen [2]
204 A160   17.9.1938  
205 A140   14.9.1938  
206 A160   13.9.1938  
207 A180   10.9.1938  
208 A180   29.8.1938 VSD hlásil A 160? [2]
209 A180Z   31.8.1938  
210 A160Z   3.9.1938  
211 A140Z   7.9.1938  
212 A140Z   8.9.1938 původní provedení N [2]
213 A140   - pouze vybedněn [3], námi nehledáno
214 A140   - pouze vybedněn [3], námi nehledáno
215 A140   - ř. km. 3,765 [3], námi nehledáno
216 A140   27.8.1938 zachován, na dvorku domu ve Vehlovicích  
217 A140   - v [2] a [3] bez poznámky
218 A160   - v [2] a [3] bez poznámky
219 A180   6.8.1938  
220 A140   5.8.1938  
221 A180   3.8.1938 v zámecké zdi, severozápadně od zámku
222 A200Z   2.8.1938  
223 A160Z   29.7.1938  
224 A140Z   19.7.1938  
225 A140Z   15.7.1938 trosky, východně Boží Voda [3], viz text - oblast Y
226 A140Z   9.7.1938 trosky [3], zpola zničená jáma s úlomky betonu v poli u posedu
227 A140Z   30.6.1938 trosky, na okraji lesa [3], díra s úlomky betonu na okraji lesa + zbytky záhozu

Pevnost betonu dle [2]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
11 455 204 337
12 410 205 449
13 435 206 471
14 389 207 583
15 413 208 518
16 404 209 516
18 512 210 447
19 531 211 411
27 491 212 586
28 581 216 557
29 589 224 570
30 337 225 546

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU. (s poznámkami I. Vondrovského)
[ 3 ] Blahuš, P.: POZNATKY Z PRUZKUMU V P1, 1986
[ 4 ] mapa z archívu 1:75 000 - I. Vondrovský
[ 5 ] Vondrovský, I: PEVNOSTI NA MĚLNICKU, Mělnicko - okresní noviny, 11.11.1993


-> P2 Tupadly


Poslední aktualizace: 22.08.2001

NAVRCHOLU.cz