PODÚSEK P3 MEDONOSY

Ing. Jaroslav Beneš, Martin Bradáč, Michal Beneš

P2 Tupadly <-> Q1 Vrchovany

Podúsek P3 Medonosy

         Podúsek P3 je součástí Liběchovické příčky. Začíná v místě zvaném Království, za obcí Chudolazy. Zde navazuje na stavebně dokončený podúsek P2 Tupadly. Z Království pokračuje podúsek P3 na sever, směrem na Nové Osinalice. Prochází západním okrajem obce. Několik objektů stojí přímo na zahradách zdejších domorodců. Za Novými Osinalicemi pokračuje stále severním směrem a poslední postavené objekty jsou asi 1,5 km severně od obce. Odsud pokračují výkopy se skořápkou, a pak jen výkopy, přes Brusné k silnici Osinalice - hl. sil. Dubá - Liběchov. Poslední výkopovka leží až za silnicí. Podúsek měl dále pokračovat směrem na kótu 411 Kout a jižně od Rozprechtic se měl napojit na podúsek Q1 Vrchovany, který je též stavebně nedokončený. Podúsek měl být postaven z větší části pouze jako jednosledový. Druhý sled měl být postaven jen jako tři uzávěry, zesilující první sled, u důležitějších komunikací. První uzávěra byla postavena na začátku podúseku, v lese zvaném Království, a je tvořena třemi objekty. Další dvě uzávěry již postaveny nebyly, měly mít dohromady 5 objektů. Jedna uzávěra měla být na silnici spojující Osinalice s hlavní silnicí Liběchov - Dubá. Druhá uzávěra měla být na konci podúseku, měla přehrazovat silnici Rozprechtice - Dražejov, navazujíce na 2. sled podúseku Q1.[4]

         Podúsek P3 stavěla firma Ing. Ryšán, Kutná Hora. Podúsek byl zadán 1. 7. 1938 [ 1 ]. Dle [ 3 ] Ing. Ryšán " obdržel předběžně zadávací výnos až 20. 7. 1938, i když byl vyrozuměn o něco dříve". Vojenský stavební dozor byl škpt. p. J. Novotný[1], dle [2] to byl škpt. p. Antonín Novotný. Ze zadaných 60 objektů se jich podařilo 20 vybetonovat. Všechny objekty byly nalezeny. Nalezeny byly i 4 výkopy se skořápkou a 5 výkopů.

         Postavené objekty nemají žádné vnitřní vybavení. Střílny hlavních zbraní všech objektů jsou normálního provedení až na levou střílnu č. 88 - velká střílna, vchodová střílna typu 1. V některých objektech se ve střílnách dochovaly dřevěné špalíky pod otvorem pro dolní čep (např. č.: 71, 74, 88, 249). Tento špalík měl zabránit betonu vniknout pod otvor při betonáži. V čísle 72 naopak při betonáži tento špalík nebyl a beton zatekl do oka pro lafetu.V případě montáže lafety by se tento beton musel pracně odstraňovat. V některých objektech není definitivní podlaha. V objektu č.: 249 jsou krásně vidět v podlaze distanční betonové špalky. Mřížová dvířka jsou vz. 38. Objekt číslo 250 má dvě guly, ostatní jen jednu. Objekty číslo 81, 82, 83 jsou na zahradách v Nových Osinalicích.

Minifotoalbum

Objekt číslo 78 typ D1 umístěný ve skalnaté rokli před Novými Osinalicemi

V podúseku jsou znatelné střelecké průseky, a to hlavně v oblasti mezi Královstvím a Novými Osinalicemi

Objekt č. 72 typ A160 - granátový skluz se zvířátkem Objekt č. 76 typ A160
Objekt č. 77 typ A160 Objekt č. 88 typ A160 po přeháňce Objekt číslo 79 typ D2 Objekt číslo 78 typ D1 z ptáčí perspektivy svahu nad ním
Objekt číslo 73 typ A180 situován v lese a zarostlý letní zelení vůkol ptačí zpěv a pohoda

Přehled objektů podúseku P3 Medonosy

I. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
71 A160 220/20 31.8.1938 špalíky ve střílnách
72 A160 230/30 29.8.1938 šikmý L, 60 cm
73 A180 230/50 25.8.1938 v pravé střílně zateklý beton v dolním oku lafety
74 A140 250/30 30.8.1938 špalíky
75 A160 236/36 6.9.1938 špalíky
76 A140 240/20 7.9.1938  
77 A140 220/0 8.9.1938  
78 D1 10 9.9.1938  
79 D2 210 10.9.1938  
80 A160Z     nepostaven
81 A120 210/90 13.9.1938 na zahradě, součást plotu, střecha zaizol. asfalt.
82 B2 100 200/300 14.9.1938 na zahradě
83 B1 100 280/20 15.9.1938 na zahradě
84 A 140 200/340 16.9.1938  
85 A 160  200/0 17.9.1938  
86 A 160 200/0 20.9.1938  
87 E1 300 21.9.1938 uvnitř palandy
88 A 160 200/0 24.9.1938 špalíky, levá střílna velká
89 A 160     výkop + skořápka, azimut čelní stěny 283o
90 A 160     výkop + skořápka, azimut čelní stěny 280o
91 A 160     výkop + skořápka, azimut čelní stěny 270o
92 A 180     výkop + skořápka, azimut čelní stěny 300o
93 A 160     výkop, azimut čelní stěny 300o
94 A 160     výkop, azimut čelní stěny 310o
95 A 140     výkop, azimut čelní stěny 270o
96 A 160Z     výkop, azimut čelní stěny 270o, vpravo je silnice
97 A 160Z     výkop, azimut čelní stěny 250o, u cesty v zatáčce
98 A 120     nepostaven
99 A 180     nepostaven
100 A 160     nepostaven
101 A 180     nepostaven
102 A 180     nepostaven
103 A 160     nepostaven
104 A 140     nepostaven
105 A 160     nepostaven
106 A 140     nepostaven
107 A 160 lomený   nepostaven
108 A 140 lomený   nepostaven
109 A 180     nepostaven
110 A 160     nepostaven
111 A 160     nepostaven
112 A 180     nepostaven, rozdělit na D1 a D2
113 A 160     nepostaven
114 A 140 Z     nepostaven
115 A 180     nepostaven
116 A 140     nepostaven
117 A 180 Z     nepostaven
118 A 160 lomený   nepostaven
119 A 160     nepostaven
120 A 180 Z     nepostaven
121 A 180 Z     nepostaven

II. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
249 A140 240/20 1.9.1938 špalík ve střílně, není definitivní podlaha
250 A120 250/10 3.9.1938 dvě guly
251 A160 210/10 27.8.1938  
252 A160 Z     nepostaven
253 A140 Z     nepostaven
254 A140     nepostaven
255 A160     nepostaven
256 B1 90     nepostaven

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku P3 dle [2]: 59
Typ objektu zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A 52 25 27 15 9
B 3 2 1 2 0
D 4 2 2 2 0
E 1 1 0 1 0
Celkem 59 30 30 20 9


Pevnost betonu dle [ 2 ]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
71 487
72 422
73 471
74 586
249 616
250 525
251 446

 

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: Československé opevnění 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : Podrobný přehled L.O. v prostoru II. sboru
[ 3 ] Vondrovský, I. : Pevnosti na Mělnicku, Mělnicko, 11. 11. 1993.
[ 4 ] Vondrovský, I. : Podklady z archívu k P3 (seznam objektů, mapy 1:75 000 a 1:25 000).


P2 Tupadly <-> Q1 Vrchovany


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz