Srub T-S 73 Polom v roce 1938

Těšíme se na vaše postřehy z návštěvy T-S 73 Polom


Novinky z rekonstrukce:

(stav před začátkem sezóny v roce 2001)

V případě Stachelbergu se sešlo dokonce několik generací zájemců o rekonstrukci této tvrze. Tak do rekonstrukce může zasahovat mladická houževnatost a unáhlenost, kterou svoji rozvážností a odborností kompenzují starší členové družstva Fortis, které bylo vytvořeno za účelem rekonstrukce srubu T-S 73 (jediný stojící srub tvrze) a jeho přilehlého podzemí. Požádal jsem pana Pavla Holzknechta o bližší informace k rekonstrukci a její budoucnosti (popis zima 2001).

Rozjeli jsme rekonstrukční práce opravdu ve velkém. Několik let jsme sklízeli posměšky za naše „megalomanské plány“, ale již od začátku naše snažení jsme dosahovali předsevzetí. V první řadě chci upozornit návštěvníky, že od začátku sezóny (květen) 2001 bude podzemí tvrze přístupné veřejnosti v rozsahu od srubu T-S 73 pod T-S 75 a jeho přilehlých podzemních prostor. Dokonce uvažujeme o zpřístupnění podzemních kasárna, ale to je otázka několika let a hlavně hafa povolení od úřadů, se kterými jsme měli již dost problémů během jednání o dnes přístupné části. Novinkou může být i naučná stezka po povrchu tvrze Stachelberg a jejím přilehlém okolí, která se dočká dokončení v průběhu roku 2001 spolu se zákopovým systémem, který jsme již rozpracovali minulý rok. Zajímavostí zůstávají unikátní modely Stachelberg instalované ve srubu T-S 73 (pravidelně přístupný v návštěvní dny), ke kterým přibudou další. Pro zájemce je možno po dohodě zajistit prohlídku srubu T-S 81a, který jsme se rozhodli rekonstruovat též, zatím jen exteriéry. Rozhodně se u nás návštěvník nudit nebude a dostane fundovaný a odborný výklad z úst našich zkušených průvodců. Ještě na závěr musím zdůraznit, že to vše, co jsem výše vyjmenoval děláme ve svém volném čase a bez nároku na plat. Přijeďte nás tedy podpořit v našem úsilí a zablouděte na chvíli do dob naší první republiky, do dob blahobytu a jedné z nejvyspělejších demokracií v Evropě, jak se někdy přezdívá naší První republice.


Dělostřelecká tvrz Babí (Stachelberg) byla spolu se čtyřmi samostatnými pěchotními sruby budována jako 3. stavební podúsek "tvrz Babí" ŽSV VI Trutnov. Výstavbu realizovaly dvě k tomuto účelu spojené stavební firmy - Ing. Zdenko Kruliš a Konstruktiva a.s., obě z Prahy.

Základová skořápka srubu T-S 74  ©Jirka Šotola

Konkrétní podoba a návrhy týkající se projektu tvrze Babí byly výsledkem terénních průzkumů z února 1935, května 1936 a konečnou podobu získaly plány tvrze v dubnu roku 1937. Velký počet objektů, jejich skladba a síla tvrzového dělostřelectva odpovídaly plně důležitosti úkolů, které měla tato největší čs. dělostřelecká tvrz plnit.
Firmám byl 3. stavební podúsek zadán k realizaci 18. září 1937. Jednalo se o celkem 16 pevnostních objektů a velmi rozsáhlé podzemní prostory vlastní tvrze - přes 2 km chodeb, 34 sálů.

Pohled na místo plánovaného vchodového objektu T-S 80a v popředí pomocná štola, ta by byla vylámána na hlavní galerii ©Jirka Šotola

Stavební lhůta byla stanovena na 24 měsíců, dokončení se předpokládalo v září roku 1939. Jako první byly vybudovány samostatné pěchotní sruby, následovat měly pěchotní sruby tvrzové, v roce 1939 pak objekty dělostřelecké, pozorovatelna a jako poslední vchodový objekt. Velitelem vojenského stavebního dozoru na 3. stavebním podúseku byl škpt. žen. Emil Ludvík, správcem stavby škpt. stav. Jan Karásek. Jako první byl betonován pěchotní srub T-S 82 a to ve dnech 9.-16. června 1938. Pří betonáži bylo do bednění uloženo 1.445 m3 železobetonu. Jako poslední se podařilo vybetonovat tvrzový pěchotní srub T-S 73 ve dnech 23. až 31. srpna 1938. Kubatura železobetonu srubu T-S 73 je opravdu úctyhodná - 3.177 m3. Obrovský byl také počet pracovníků na stavbě - šlo v některých obdobích až o 1500 osob.

Schodišťová šachta srubu T-S 72 a teď sestupme do podzemí! © Jirka Šotola

Událostí podzimu 1938 výstavbu samozřejmě přerušily. Stavebně dokončené objekty ještě neměly osazené pancéřové zvony, vnitřní výbava z větší části chyběla, ale objekty byly schopny již improvizované obrany. Podzemní prostory tvrze měly dokončeny částečný výlom na 100%, plný výlom byl hotov cca z 80%, betonáž podzemí dokončena cca z 10%, těžká obvodová překážka se podařila dokončit z více než 50%. Je to v podstatě jen zlomek všech potřebných prací. Pokud by byly práce dokončeny, stála by nad Babím u Trutnova gigantická pevnostní stavba s úctyhodnou palebnou silou, která by u nás neměla obdoby. Po dokončení měla mít tvrz osádku 46 důstojníků, 15 rotmistrů, 717 mužů plus dvě roty posilové pěchoty. Dvanáct pevnostních objektů v sestavě tvrze mělo disponovat celkem deseti 10 cm houfnicemi vz. 38 (z toho dvě dvojice v otočných výsuvných pancéřových věžích, zbývajících šest v třídělových bateriích - jedna s palbou na západ, jedna s palbou na východ), čtyři 12 cm minomety (dvě dvojice v minometných věžích), osm zbraní L1 (4 cm protitankový kanón vz. 36, spřažený s těžkým kulometem vz. 37), dalších dvanáct TK vz. 37 ve zdvojeném provedení - zbraň M (jedna pod betonem, jedna v otočné kulometné věži, čtyři v pancéřových kopulích), dvacet pět lehkých kulometů vz. 26 - zbraně N, z toho devět pod betonem, zbytek v pancéřových zvonech. Nutno přičíst další zbraně náhradní, zbraně osobní a zbraně posilové pěchoty. Na tvrzi mělo být osazeno celkem 30 pancéřových věží (dvě dělové, dvě minometné, jedna kulometná, čtyři kopule, pět zvonů pozorovacích, šestnáct pěchotních zvonů AJN).

Chodba od T-S 73 k rozcestí hlavní galerie © Jirka Šotola

Podzemní prostory tvrze jsou přístupné pouze z menší části, neboť štolový systém je rozdělen závaly na řadu částí a je zatopen. Bez zajímavostí není také historie poválečná - od roku 1966 ukrýval tvrzový objekt T-S 73 120 tun nebezpečného vysoce toxického odpadu (arseničnan vápenatý), chemikálie byla vyklizena za pomoci členů družstva Fortis až při zpřístupňování areálu v roce 1990.

Chodba k srubům T-S 74 a 77 © Jirka Šotola

Práce na rekonstrukci započaty v roce 1988 po hlavičkou Okresního muzea v Trutnově, o rok později nadšenci pracující na zpřístupnění tvrze založili družstvo Fortis, které zahájilo rekonstrukční práce ve velkém rozsahu. Dominantu dnešního areálu opevnění tvoří tvrzový pěchotní srub T-S 73. V jeho dolním a horním patře je instalována vojenskohistorická expozice s řadou plánů a dokumentárních fotografií s ukázkami zbraní a výstroje, zvláště pak návštěvníky upoutá obrovský model dělostřelecké tvrze Babí - Stachelberg znázorňující pevnost, jak by vypadala po svém dokončení.
Součástí areálu je kompletně zrekonstruovaný a vybavený lehký objekt vz. 37 A160 č. 75 a základová deska tvrzového pěchotního srubu T-S 74.

Pro nadšence na prohlídkové trase je k vidění rozestavěná dolní kabelová komora © Jirka Šotola


Poslední aktualizace: 23.08.2001

NAVRCHOLU.cz