Srub R-S 76 Lom tvrze Hanička

Těšíme se na vaše postřehy z návštěvy R-S 76 Lom tvrze Hanička, popř. ostatních jejích objektů

Tvrz Hanička původně plánovaná jako trvz Bartošovice v konečném řešení stála nedaleko kóty Anenský vrch u stejnojmenné osady Hanička. Zprvu totiž francouzští poradci nepokládali stavbu tvrze v tomto prostoru za prvořadou, jiný názor měli naši plánovači. Rozpoutala se polemika mezi variantou Bartošovice a Hanička. Nakonec zvítězila Hanička, jelikož nevitvářela tolik hluchých prostorů. Na jaře roku 1936 se skupina fortifikačních odborníků Ředitelství opevňovacích prací vydala na průzkum terénu a vytyčovali objekty tvrze. Úkoly tvrze byly poměrně důležité kryla tvrz Adam a ta zas kryla jí, dále uzavírala několik komunikací, které procházejí touto oblastí a hlavně kryla okolo 60 srubů těžkého opevnění a 150 lehkých objektů, takže by mohla sehrát velkou úlohu při jejich bránění. Tvrz byla budována v poměrně nepřístupném a hustě zalesněném terénu a tak budování tzv. palebních průseků byla běžná realita. Co tuto tvrz dnes staví do tak vyjmečného postavení? Je jednou z nejproslulejších staveb našeho čs. předválečného opevnění.

V minulosti v roce 1938 disponovala tvrz třemi objekty pěchotními (R-S 76 Lom, R-S 77 Pozorovatelna a R-S 80 Potůček), dále objektem pro dělovou otočnou věž (R-S 78 Na pasace), objektem dělostřeleckým pro 3 houfnice ráže 100 mm (R-S 79 Na mítině) a objektem vchodovým určeným pro zásobování podzemí (R-S 79a U silnice).

Tvrz stála ve 3. stavebním podúseku Hanička a její výstavba byla zadána 28. srpna 1936 a její dokončení se očekávalo do 24 měsíců. Po dodatečném zadání objektu dělostřeleckého byla lhůta prodloužena do 1. prosince 1938. Ke stavbě tvrze byly zadány ještě dva sousední objekty R-S 75 a 81. 14. září 1936 se prostor tvrze proměnil na jedno velké městečko, kde pracoval až k 1 000 dělníků. Betonáž prvního srubu probíhala v červenci příštího roku a to 1937.

Během několika málo měsíců byla tvrz stavebně hotova, ale tím práce nekončila! Bylo třeba tvrz vybavit a vyzbrojit. Boužel přišel osudný měsíc září roku 1938 a z našeho pohraničí odcházeli sklamaní vojáci, kteří byli odhodláni bránit jedinou demokracii v střední Evropě.

Srub R-S 76 Lom - pravá strana

Stropnice objektu R-S 76 Lom

Vchodový objekt - R-S 79 a U silnice

 

Objekt dělostřelecký R-S 79 Na mítině

Zvony objektu pro dělovou otočnou věž R-S 78 Na pasece

Jediná viditelná část objektu R-S 77 Pozorovatelna


Poslední aktualizace: 23.08.2001

NAVRCHOLU.cz