Lehký objekt vz. 37 u Bezděkova

atypický objekt A-200 číslo 51

Pohled na levou část s vchodovou chodbičkou

Mezi obcemi Bezděkov a Bratronice prochází úsek A-4 Družec a též silnice, která tvoří v údolí říčky Kačák térenní vlnu. Tato térenní vlna má totožnou výšku s výškou řopíku (lehkého objektu vz. 37) a toho při stavbě opevnění využili projektanti tak, že ho zabudovali do náspu silnice, čímž vznikla atypická varianta speciálně projektovaná právě pro tento případ, což nebylo u lehkých objektů zvykem. Podobně situovaný řopík byl ještě u Studeněvsi. Díky tomuto řešení dostal objekt č. 51 6 metrů protáhlý půdorys. Jeho střílny svírají úhel 200 stupňů. Původně se počítalo, že vchodová chodbička bude procházet náspem a vyúsťovat pod mostkem přes Kačák. Později bylo od této varianty opuštěno, neboť by stavba byla nákladná a vznikla levnější varianta. Vchodová chodbička navazovala na inundační (protizáplavovou) šachtu a vyúsťovala v levé části náspu (jak je vidět na prvním snímku). V pohledu odborníka se jedná o ojedinělý atypický objekt, jediný v bývalém Československu a i jediný na světě. Pro zvýšení odolnost byla pravá část, potencionálně zranitelná nepřátelským ostřelováním z týlu, zesílena a levá zůstala s normální odolností.

 

image102.jpg (29719 bytes)

 


Poslední aktualizace: 23.08.2001

NAVRCHOLU.cz