Linie opevnění Opavsko

Malé Hoštice
OP-S 1
OP-S 2
OP-S 3
OP-S 4
OP-S 5
OP-S 6
OP-S 7
OP-S 8
OP-S 9
OP-S 10
OP-S 11
OP-S 12
OP-S 13
OP-S 14
OP-S 15

Jaktař
OP-S 16
OP-S 17
OP-S 18
OP-S 19
OP-S 20
OP-S 21
OP-S 22
OP-S 23
OP-S 24

Milostovice
OP-S 25

OP-S 26
OP-S 27
OP-S 28
OP-S 29
OP-S 37
OP-S 38
OP-S 39
OP-S 40
OP-S 41
OP-S 42
OP-S 43
OP-S 44
OP-S 45a
OP-S 45b

Šibenice
OP-S 30
OP-S 31
OP-S 32
OP-S 33
OP-S 34
OP-S 35
OP-S 35a
OP-S 36a
OP-S 36b
OP-S 33a

 

         Linie opavského opevnění měla dosahovat délky 67 km. Měla se rozkládat mezi Smolkovem a Mnichovem. Bohužel se celý úsek do září roku 1938 dostavět nestihlo. V plánu celé linie se hovoří o 87 těžkých objektech, které již odešly z rýsovacích prken pracovníků vojenské stavební služby při MNO. Zpráva stavební stránky spadala pod ŽSV IV se sídlem v Opavě. Jako u každé jiné oblasti byla linie rozdělena na podúseky a ty byly zadávány ke stavbě podle své důležitosti. Takže na plánech bylo sedm podúseků, ale do osudného září byly zadány stavebním firmám pouze čtyři s celkovým počtem 41 těžkých objektů.

ŽSV IV / 1. Malé Hoštice,  IV / 2. Jaktař,  IV / 3.  Milostovice,  IV / 4. Šibenice,  IV / 5., 6., 7. (poslední 3 nezadány) 

         Tvar krajiny okolo Opavska je rovinatý a hlavně v této části se počítalo s největšími nápory nepřítele, který měl rozkaz útočit směrem Bruntál-Olomouc. Byla německá 2. armáda tlačící na celý sever naší hranice (hlavně postavení těžkých objektů). V drtivé většině vyprojektovaných srubů jsou použity protitankové kanóny, právě kvůli tíži náporu a zdejšímu terénu. Hlavní směry byly zajištěny již v roce 1938, dostavět zbývalo 32 izolovaných těžkých srubů, tedy úsek přibližně 15 km. Nedostavěná část procházela převážně těžko prostupným lesem, takže její důležitost nebyla taková a s jejím dostavěním se počítalo někdy okolo roku 1941, tedy v posledních měsících 1. fáze vystavby opevnění.

         Dělostřeleckou podporu linii by poskytovala tvrz Šibenice, ovšem v roce 1938 byla v počátečních stadiích stavby, vždyť její stavba byla zadána 30. dubna 1938. Její podzemí bylo jedno z nejdelších a pro rozvážení materiálu se - jako v jediné tvrzi čs. opevnění - měla využít elektrická lokomotiva. Budovala ji pražská firma Lanna a.s. Rok a dva měsíce měl stavebník na dokončení stavby za 97 924 789 tehdejších korun českých.


Poslední aktualizace: 22.08.2001

NAVRCHOLU.cz