Srub N-S 75 Zelený - pevnost Dobrošov, tvrz čs. opevnění

Stavba
Osádka
Okupace
Otevírací doba
Nepřístupná část

Těšíme se na vaše postřehy z návštěvy N-S 75 Zelený tvrze Dobrošov, popř. jeho dalších objektů


Dělostřelecká tvrz Dobrošov tvořila. Stavební úsek ŽSV V v Náchodě. Při jejím vyměřování došlo ke zdvojení linie, jelikož tvrz mohla být umístěna z terénních důvodů pouze na dobrošovské náhorní plošině. Sruby N-S 78 “ Polsko ”, N-S 79 “ Hrobka ” a N-S 71 “ V sedle ” pokračují v linii a za ně je vsazena samotná dělostřelecká tvrz. Výstavbu tvrze prováděla firma Kapsa z Prahy, jíž bylo staveniště předáno 28. července 1937. Prvním stavebním dnem bylo pak 13. září 1937. Taktický a definitivní průzkum terénu probíhal v zimě 1935 a v létě roku 1936. Výsledkem byl projekt silné - sedmiobjektové dělostřelecké tvrze. Její sestava - dva pěchotní, čtyři dělostřelecké objekty a srub vchodový - odpovídala důležitosti svěřených úkolů. Šlo především o uzavření údolí Metuje u Náchoda. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl škpt. žen. ing. František Zavadil, správcem stavby škpt. stav. ing. Vlastimil Zeithamel.

Přestože stavební práce probíhaly s velkou intenzitou, je zřejmé, že do září 1938 nemohly být ukončeny. Plánovaná stavební lhůta činila 24 měsíců a politické události zastavily práce již v polovině předpokládané doby. Stovky dělníků ( v září 772 dělníků + 28 vedoucích pracovníků ) však odvedly obrovský kus práce. Bylo vyrubáno 1750 m spojovacích chodeb ( v hloubce 20 - 39 m pod zemským povrchem ) a cca 750 m podzemních sálů ( budoucí kasárna, sklady, technické zázemí, ... ). Přibližně polovina z těchto prostor byla vybetonována Z celkové zadávací částky 42, 800.000,- Kčs bylo vyúčtováno po přerušení prací cca 19, 000.000,- Kčs. Stav prací na povrchových objektech uvádí následující tabulka:

Označení a číslo

Typ objektu

Název objektu

A

B

C

Věže, kopule, zvony

D

Poznámka

N-S 72

Pěchotní

Můstek

IV

L1, M

L1

ZP, ZN, ZN, KM

2

stavebně dokončen

N-S 73

Pěchotní

Jeřáb

IV

L1

L1, M

ZP, KM, ZN, ZN

2

stavebně dokončen

N-S 74

Dělová otočná věž

Maliňák

IV

 

RO

 

 

výkop a šachta zasypány

N-S 75

Dělový

Zelený

IV

3x Y

 

ZN, ZN

1

stavebně dokončen

N-S 76

Dělový

Amerika

IV

 

3x Y

ZN, ZN

1

výkop a šachta zasypány

N-S 77

Minometný

Kaplička

IV

 

 

ZN, B12

 

výkop a šachta zasypány

N-S 77 a

Vchodový

Portál

IV

L1

L1

ZN, ZN

1

provizorní vstup zavezen

A - Odolnost objektu; B - Zbraně vlevo pod betonem; C - Zbraně vpravo pod betonem; D - Počet pomocných střílen

Srub N-S 73 Jeřáb

V září 1938 byl osazen ( 25 mužů ) a improvizovaně vyzbrojen pouze pěchotní srub Jeřáb ( 2 x LK vz. 26, 1 x zbraň M - dvojče TK vz. 37 ). To bylo samozřejmě ve srovnání s plánovanou bojovou hodnotou málo. Plně dokončená tvrz měla totiž disponovat úctyhodnou palebnou silou osmi zbraní Y ( 10 cm houfnice vz. 38, dvojče se věži, dvě třídělové baterie v dělostřeleckých srubech ), dvou 12 cm minometů ( v minometné věži ), šesti zbraněmi L1 ( 4 cm protitankový kanón vz. 36, spřažený s těžkým kulometem vz. 37 ), čtyřmi zbraněmi M ( dvojče těžkých kulometů vz. 37 ), z toho dvě pod betonem a dvě v kopuli, osmnácti zbraněmi N ( LK vz. 26 - z toho sedm pod betonem, jedenáct v pancéřových zvonech). Osádka na plných válečných počtech měla čítat 571 mužů a další sílu představovalo jeden a půl roty posilové pěchoty určené k aktivnímu boji na povrchu tvrze či v jejím okolí.

Houfnice
Maketa houfnice v dělostřeleckém srubu N-S 75 Zelený

Jak již vyplývá z výše uvedeného, význam tvrze Dobrošov byl zanedbatelný. K dokončení alespoň po stavební stránce by bylo zapotřebí ještě téměř jednoho roku.

Co se týče pancéřových zvonů a kopulí, kterých mělo být na tvrzi osazeno celkem patnáct, všechny mimo třístřílnového zvonu AJN ( pozorování a palba LK vz. 26 ) pro N - S 72 měly být vyrobeny Vítkovicemi a Škodovkou do konce roku 1938! Výše uvedený zvon AJN měl být hotov až v březnu následujícího roku. Minometná a dělová věž by následovaly podstatně později. Jako první by se na Dobrošovské tvrzi objevil zvon AJP ( dělostřelecké pozorování ) původně určený pro pěchotní srub K - S 23 Teta tvrze Bouda. Zde svými parametry nevyhovoval a tak měl být použit pro srub N - S 72 Můstek kam se přesně hodil.

Po Mnichovské dohodě bylo opevnění podstoupeno Německu, jenže Náchod nepatřil do Sudet a naší armádě zde zbylo několik skoro vyzbrojených objektů. Samozřejmě, že armáda věděla, že nemá smysl si vydržovat několik objektů a tak začala rozprodávat jejich vybavení ( ne zbraně ). Co se týče Dobrošova. Stavební firma zahrnula všechny pracovní šachty, místo vchodového objektu se vybudovala provizorní branka. Dále šachty všech nevybudovaných objektů byly též zahrnuty. Na místech objektů “ Maliňák ” a “ Amerika ” zůstali základové skořápky.

Nedokončené torzo tvrze Dobrošov neuniklo pozornosti okupantů, kteří již v roce 1940 pěchotní srub N - S 73 Jeřáb použili při natáčení válečného týdeníku s ukázkou “ Úspěšného dobývání Maginotovi linie ”. V témže roce přišli sruby o ocelové střílny své hlavní výzbroje. V roce 1943 se za přísných bezpečnostních opatření konaly týden trvající zkušební střelby do stěn pěchotního srubu N - S 72. Datum zkoušek nenasvědčovalo skutečnosti, že šlo o testování nové munice. Když byl v roce 1984 objeven v sutinách objektu jeden z projektilů, ani odborníci dle jeho tvaru nedokázali určit o jaké střelivo se jedná. Teprve v roce 1993, bylo při návštěvě členů KVH - Brno v Belgii na tvrzích z 30. let, které Němcům po dobytí také posloužily k testování různých nově zaváděných zbraní zjištěno, o jakou pozoruhodnost se vlastně jedná. Jde o střelu Röchling, jednu z tzv. tajných zbraní třetí říše. Takováto střela dokáže prorazit několik desítek metrů nadloží a zasáhnout pevnostní kasárna hluboko pod zemí nebo přímím zásahem prorazit 3,5 metru belgického pevnostního železobetonu. Dnes je jisté, že k testování granátů Röchling došlo i na Dobrošově. Objekt N - S 72 Můstek byl postřelován ze vzdálenosti cca 200 metrů a to přímou palbou ( první varianty Röchlingů byly vyvinuty pro palbu nepřímou ).

Srub N-S 72 Můstek

Lehké objekty ( vz. 36 a 37 ) na povrchu a v okolí tvrze byly v době okupace likvidovány pomocí trhavin. Na Dobrošově je zvláště dobře vidět jak lehké objekty postřelovali povrch tvrze. Například tento systém na Stachelbergu přerostl tak, že lehké objekty jsou před linií tvrzových pěchotních srubů.

Provozní doba muzea (pevnosti Dobrošov): viz. stránka muzeí

Doprava k dobrošovské pevnosti:

z parkoviště u obce Dobrošov asi 150 metrů pěšky

Z Náchoda autobusem směr Nový Hrádek , nebo pěšky po červené, modré nebo z Lázní Běloves po zelené turistické značce.

Samostatně je přístupný pěchotní srub Jeřáb ( na úvodním obrázku ), který je součástí tvrze Dobrošov. Bývá přístupný o státních svátcích a k výročí podepsání mnichovské dohody.

O tvrz Dobrošov se stará od roku 1968 Okrasní muzeum v Náchodě. Tel: 0441 / 42 60 47 ( tvrz Dobrošov ) a 0441 / 232 48 ( Okrasní muzeum Náchod )

Po povrchu pevnosti a podél linie opevnění do Bělovse vede naučná stezka tvrze Dobrošov.

Hromadným zájezdům doporučuji odvézt návštěvníky na parkoviště pevnosti a odeslat autobus do Náchoda - lázní Běloves k hotelu Bonato. Návštěvníci mohou pokračovat asi 1 km pěšky po zelené turistické značce směr Běloves ke srubu Březinka. Po prohlídce srubu Březinka pokračují v sestupu do lázní Běloves ( asi 1 km ). Trasa vede po lesní cestě, není fyzicky náročná a jsou z ní krásné výhledy na Náchod.

Prostor k Jeřábu:

Vybetonovaný prostor je u odbočky k minometce ( Kaplička ), dále pod dělotočem ( Maliňák ), největší chuťovkou je prostor pod dělákem ( Amerika ), kde je vidět, jak probíhala betonáž klenby a ještě se betonovalo pod jeřábem a zde vybetonovali též odvodňovací štolu.

Závaly, co mě paměť sahá, jsou mezi kasárna a Kapličkou, mezi Kapličkou a rozcestím u dělotoče, potom pod Amerikou a mezi rozcestím a Jeřábem, jinak by to mělo být asi vše.

Po cestě jsou vidět záměrné kolíky a další původní fetiše.

Návštěva Dobrošova stojí za to, ikdyž jen přístupné části. Pokud se člověk zajímá o historii naší armády od začátku až k NATO, hned vedle výkopu pro dělovou otočnou věž je kryt CO postavený někdy v 70. letech a dál někde u Ameriky je pozorovatelna též ze 70. let. Dále na povrchu tvrze jsou vidět zdevastované lehké objekty, kterých bylo v prostoru tvrze požehnaně.


Poslední aktualizace: 25.07.2005

NAVRCHOLU.cz