Fort Expo '2000

Kontroverzní názory Václava Bartoše na vojenstvi.cz

Pohled na výbuch během dobové ukázky, v popředí zástupce tisku a obránci - také doboví

 

         Píše se podzim roku 1938 a naše armáda si ještě propilovává svoji taktiku na vařejném cvičení v pohraničí. Červení a modří a žádní mrtví. Vždyť je to jen cvičení. Krátký útok, krátké zhodnocení a zase znovu, aby se stihlo co nejvíc. Co nejvíc rachejtlí vybouchat.

         Už víte o co se jedná? Že ne, tak čtěte dál.

Březinka za obvodovou překážkou, za chvíli se jí budou červení pokoušet prorazit
Březinka těsně před bojem, překážky se jen lesknou (prší)

         Ne, nejedná se o historická fakta. Armáda nikdy na pohraničních objektech necvičila svou pěchotu, jak to předváděli dobrovolníci z Klubů vojenských historií z celé České republiky dne 28. října 2000 na Státní svátek založení Československé republiky v roce 1919. Bylo to též datum konání prezentace českých a zahraničních pevnostních muzeí na nedaleké pevnosti Dobrošov pod názvem Fort Expo '2000. Právě při této příležitosti se konala i dobová ukázka.

         Směle tedy do třetího tisíciletí! Ovšem zastavme se v naší uspěchané době a poučme se z pohnuté minulosti našich dědů. Díky arogantnímu jednání vůči poraženému Německu po první světové válce vlastně vítězné mocnosti (hlavně Angli a Francie) zapříčinily příklonění německého obyvatelstva k politickému extrému. V Německu v roce 1933 vyhrál fašismus (v jiných státech to byl komunismus). Německo začalo sílit a Hitler svým vystupováním jen prohloubil a urychlil zbrojení. Začal zbrojit i náš stát, který se připravoval pod Hitlerovými výhružkami a sudetoněmeckými činy na válku s fašismem za svoji svobodu. K boji nedošlo. Díky Mnichovskému diktátu (podepsala Francie, Anglie, Německo a Itálie) jsme museli podstoupit své pevnosti a hlavně pohraničí nepříteli (Německu, Maďarsku a Polsku). A právě tyto kritické zářijové dny nám připomněla dobová ukázka konaná nad náchodskou Bělovsí u srubu Březinka. Sem přišlo vzdát naší předválečné armádě hold na pět tisíc diváků. Ovšem nejednalo se o smuteční průvod! Bylo dost živo. Již hodinu před začátkem proudil nepřetržitý dav směrem k Březince, aby si mohli návštěvníci vybrat výhodná místa ke koukání. Díky dobré organizaci a viditelnému ohrazení si ani nikdo netroufl krkolomě přebíhat lesem a šel rovnou k nám (trhačům lístků). Pravda i my nejsme neomylní a tak jsme jednoho pána, který se nám zdál podezřelý, vyhnali z lesa a začali ho honit po louce, že nezaplatil. Ovšem vše nám vysvětlil, když jsme ho dostihli, šel do lesa na malou, vysvětloval mávajíce lístkem. Hm,... Na druhou stranu jsme uchránili les. Opadl z nás adrenalín honičky a šli jsme se rovnou podívat na tu podívanou. Už to začínalo!

Modří odpovídají protiútokem, spolupracují s palbou srubu

         Nejprve jen nesměle. Jednotky seřazené odešly na svá místa a zalehly. Najednou z ničeho nic, kdo by to taky čekal, byl přepaden objekt skupinou nepřátelských vojáků. Ha, byly to zákeřní červení a hned tu byla střílečka a hned tu byl boj. Hlava nehlava. Teda barva nebarva se strhla bitva. Najednou tu byly první výbuchy náloží. Srub se ozýval svojí výzbrojí. Dvě dvojčata a dva lehké kulomety štěkaly směrem k Dobrošovu na sousední srub N-S 81 Lom, aby vytvořily palebnou přehradu.

Těžký kulomet stojí při kulometném roji

         Naposledy jsem viděl dobovou akci v roce 1999 a to vzpomínkovou v Králíkách na srubu K-S 14, ovšem tato ukázka u Březinky je daleko osobnější a člověk je na to tata v centru dění. Měl jsem, co dělat, abych stíhal fotit a ještě sledovat děj. Pro samé focení jsem zapomněl, kdo to vůbec vyhrál, jestli Češi nebo Němci, teda tady červnení nebo modří. Nájezdy na bukr byly dva jeden ničivější než druhý až jsem měl strach, aby z Březinky něco zbylo. Hlavní strach byl o novou omítku. O tu se postaraly dýmovnice.

Kulometný roj při výbuchu před Březinkou

         Od roku 1996 se zde nekonala žádná dobová ukázka a není divu s jejím každoročním pořádáním bylo práce obvykle celé prázdniny. Na Březinku právě i za přispění popularity z ukázek začalo chodit více návštěvníků během sezóny a k tomu ještě zajištění akce v roce 1997, kdy zastihly Náchodsko záplavy, bylo nad lidské síly. Ostatní léta se věnovalo úsilí do vybudování expozice na srubu Lom a k malé akcičce se mohlo vrátit až v roce 2000 jako poslední akci na opevnění v druhém tisíciletí. Hlavně byla představena budoucí expozice na srubu Lom, kde dokonce byla prodejní výstava bunkrologické literatury. I na projekční sál přišla řeč. Ryk boje utichl a davy se hnaly do srubu Březinka prohlédnout si interiér a na tvrz Dobrošov shlédnout prezentaci muzeí.

Modří pomalu získávají situaci ve svůj prospěch

         Stálo to za to. Akci bych hodnotil kladně, hlavně proto, že byla vyložena jako předválečné cvičení armády pro veřejnost a tak, když se vám připletl do cesty nějaký ten divák, klidně jste si ho mohli vyfotit. Stejně jako se mi to stalo u prvního obrázku-loga.


Poslední aktualizace: 27.10.2003

NAVRCHOLU.cz