PODÚSEK J1 JIZERSKÉ HORY

Ing. Jaroslav Beneš, Michal Beneš, Martin Bradáč, Ing. Iva Benešová

J2 Oldřichov v Hájích <-> CH3 Jizerka

J1 Jizerské hory

         Stavební podúsek J1 měl za úkol bránit přechod přes východní a centrální část Jizerských hor. Měl začínat východně od kóty 1024 Černý vrch u Promenádní cesty, kde se měl napojovat na CH3 - Jizerka. Od Promenádní cesty pokračuje J1 ke Smědavě, od ní pak západním směrem přes potok Bílá Smědá k Vlčí louce a dál přes Štolpišskou silnici , kótu 1013 Ptačí kupy a Libereckou cestu směrem na kótu 863,7 Poledník. Západně od Poledníku se měl napojovat na stavební podúsek J2 - Oldřichov (v Hájích). Vybetonováno bylo jen 28 objektů (5 bylo započato - výkopy) v prostoru mezi Promenádní cestou a Vlčí loukou. Všechny postavené objekty jsou z prvního sledu. Celkem měl mít podúsek 152 objektů, zadáno bylo ale jen 119 objektů [2]. Dle [1] bylo zadáno 125 objektů.1)

         J1 byl zadán 7.7.1938 firmě Ing. Dajbych z Kutné Hory. VSD byl škpt. p. Václav Novák. Výstavba překážek byla zadána 19.8.1938 firmě A.Vosátko z Velkých Hamrů ( v úsecích CH3 a J1). VSD byl por. Ing. V. Rout.

         Objekty nemají žádné vnitřní vybavení, pouze mřížové dveře vz. 38. Ventilace je typu L, vchodová střílna je typ 1. Všechny objekty mají konzole pro ventilátor, ale díry svědčící o montáži ventilátoru nikde nejsou. Střílny jsou normálního provedení. 12 objektů je šikmých. Objekty nemají zához, jen u některých je kamenná rovnanina. Všechny objekty jsou v normálním provedení a mají oka pro maskovací síť (u č. 114 usekány). V mnoha objektech se dochovaly špalíky v dolním oku střílny pro čep na uchycení lafety. Měly zabránit vniknutí betonu do oka střílny. Další viz příloha.

         V souvislosti s výstavbou opevnění musela probíhat i výstavba kasáren, neboť pevnůstky byly značně vzdáleny od mírových kasáren jednotek určených k jejich obsazování. Centrální a západní část Jizerských hor měl obsadit 44. pěší pluk z Liberce, východní část pak 47. pěší pluk z Turnova. Ve sledované části hor měli vyrůst zděná kasárna na Kristiánově, jižně od Smědavy a na Souši2). Dřevěné chaty měly stát u Holubníku, na Čihadle, u Albrechtic 2) a u samoty Na Kobyle2). Skoro dokončena byla kasárna na Smědavě a na Souši. První je zcela zlikvidována, ruiny zakrývají mladé smrčky, druhá kasárna, přestavěná, slouží nyní k rekreaci. Na Kristiánově byly dokončeny dvě budovy, u třetí byly hotovy jen obvodové zdi. Dnes ruiny. Z dřevěných chat lze nalézt nanejvýše zbytky základů. Celý odstavec dle [4].

         Prozkoumána byla zatím jen lokalita u Smědavy. Kasárna měla stát na rozcestí Kasárenské silnice a zelené turistické cesty. Na mapě KČT č. 20-21 "Jizerské hory a Frýdlantsko" jsou zakresleny ještě její trosky. V terénu však již dnes nepřipomíná bývalá kasárna vůbec nic. Ani stopa po nějaké stavbě, celý prostor je zarostlý mladými stromky.

--------
Poznámka:
1) V jednom starším výtisku [2] se do J1 počítají ještě objekty č. 56 až 59 a 239 a 240. Je to však ručně opraveno (I. Vondrovský ?) tak jak je to ve výtisku novějším, tozn. těch 6 "haprujících" objektů je počítáno do J2.
2) Tyto kasárny se již nevztahují k J1, ale k CH3 a CH2.

Minifotoalbum

Dobová fotografie z archivu Milana Jeníka, na které je objekt číslo 117 typ A-140 spolu s chatou Smědava, jež se ukrývá v pozadí

Objekty číslo 144 typ A-140, číslo 115 typ A-160 a číslo 116 typ A-140 u Smědavy na dobové fotografii

         Fotografie ze září 1998 zachycuje objekt číslo 114 typu A-140 šikmý vpravo u Smědavy


Přehled objektů podúseku J1 Jizerské hory

I.    sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
60 A160     nepostaven
61 A140     nepostaven
62 A160 lomený   nepostaven, vpravo Liberecká poutní cesta
63 A160     nepostaven
64 A140     nepostaven
65 A140     nepostaven
66 A160     nepostaven, vpravo cesta Ferdinandov - Nová louka
67 - 69 A140     nepostaven
70 A140     nepostaven
71 A180     nepostaven
72 A200     nepostaven , severně kóta Ptačí vrchy
73 A140     nepostaven
74-76 A160     nepostaven
77 A140     nepostaven
78 A160     nepostaven
79 A140     nepostaven
80 A160     nepostaven
81 A140     nepostaven
82 A160     nepostaven
83 A160     nepostaven
84 A140     nepostaven
85 A140      
86 A180     nepostaven, vpravo Štolpišská cesta
87 A140     nepostaven
88 A180     nepostaven
89 A180     nepostaven
90 A140     nepostaven
91-94 A160     nepostaven
95 A140     nepostaven
96 A140     nepostaven
97 A160     nepostaven
98 A160     nepostaven
99 A140     nepostaven
100 A180     nepostaven, Vlčí louka
101 A160     výkop, azimut čelní stěny 3o, těsně vlevo od žluté tur. značky, zatopen
102 A160     výkop + skořápka, azimut čelní stěny 13o, na planině, vlevo zbytky zídky z kamenů pro zához
103 A160     výkop + skořápka, azimut čelní stěny 90o, vedle kulomet. hnízdo z kamenů pro zához, pod žlutou tur. značkou
104 A160     výkop, azimut čelní stěny 17o, výkop zatopen
105 A140 313/93 22.9.1938 šikmý P, 28 cm, na planině, GS vpravo, podlaha nedokončena, v obou střílnách špalíky pod dolním okem
106 A160 292/92 16.9.1938 šikmý P, 33 cm, na planině, GS vpravo, nedoděl. Podlaha
107 A140 290/70 14.9.1938 nad malebným Smědavským potokem, nedodělaná podlaha
108 A160 284/84 7.8.1938 nad potokem, pod modrou tur. znač., zához - jen rovnanina
109 A160 286/86 4.8.1938 těsně u modrý tur. značky, zához - jen rovnanina
110 A160 285/85 11.8.1938 těsně u čísla 111, zához - jen rovnanina
111 A140 289/69 13.8.1938 v mrtvém lese (imise), zához - jen rovnanina
112 A160 268/68 17.8.1938 šikmý P, 39 cm, na mýtině, vpravo Smědava, GS vpravo, zához - jen rovnanina
113 A160 290/90 19.8.1938 šikmý P, 31 cm, na mýtině, nad chatou Smědava, GS vpravo
číslo ŘOP typ azimuty L/P datum poznámka
      betonáže  
114 A140 306/86 31.8.1938 šikmý P, 36 cm, pravá střílna zavařená, levá a výduchy zabeonovány, uvnitř bordel, nekvalitní betonáž
115 A160 102/302 23.8.1938 u silnice, poškozená omítka
116 A140 304/84 24.8.1938 šikmý L 40cm, na okraji mýtiny, levá střel. Místnost zatopena
117 A140 304/84 1.9.1998 na mýtině, nedodělaná omítka a podlaha, jsou vidět distanční špalky
118 A160 298/98 3.9.1938 šikmý L, 55 cm, nedodělaná podlaha, špalíky v obou střílnách, omítka jen na stropě
119 A140 306/86 4.9.1938 šikmý L, vlevo 44 cm, na mýtině, nehotová podlaha, omítka jen stropu
120 A160 304/104 9.8.1998 šikmý L, 44 cm, v pravé stř. špalík, u Hraniční cesty, levá střel. místnost zarovnaná trubkama
121 A160 292/92 10.8.1938 šikmý L, 45 cm, u cesty
122 A160 295/95 17.8.1938 šikmý L, 43 cm, v levé stř. v dolním oku zateklý beton, na mýtině
123 A140 300/80 23.8.1938 šikmý L, 35 cm, na kraji lesa, částečně zasekán do skály
124 A160 287/87 20.8.1938 na kraji lesa, v levé stř. zateklý beton pod dolním okem
125 A160 302/102 30.8.1938 v lese, nedaleko Promenádní cesty
126 A140 309/89 3.9.1938 v lese, vlevo od Promenádní cesty, v levé střílně špalík, omítka nedodělána
127 A160 299/99 6.9.1938 v lese, těsně po betonáži, nemá dodělanou podlahu, zbytky výdřevy
128 A160 297/97 7.9.1938 na kraji paseky, v obou střílnách špalíky
129 A160 298/98 14.9.1938 na kraji mýtiny, v levé stř. špalík, v pravé zateklý beton
130 A160 109/309 10.9.1938 v lese, podlaha nedokončena, v obou stř. špalíky
131 A160 110/310 16.9.1938 na kraji lesa, těsně po betonáži, špalíky v obou stř., podlaha nedokončena
132 A160 120/320 21.9.1938 na mýtině, podlaha nedokončena, vchodovka má ozuby jen po straně, nahoře a dole ne, v obou stř. špalíky
133 A160     dle [ 2 ] výkop, námi nenalezeno, v místě jsou mladé smrčky
134-137 A160     nepostaven

II. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum  
      betonáže poznámka
241 A140     nepostaven
242 A160     nepostaven
243 A160     nepostaven
244 A120     nepostaven
245 A120     nepostaven
246 A140     nepostaven
247 A120     nepostaven
248 A120     nepostaven
249-252 A140     nepostaven
253 A120     nepostaven
254 A120     zatím se nestaví
255 A140     zatím se nestaví
256 A160     zatím se nestaví
257 A140     zatím se nestaví
258 A140     zatím se nestaví
259 A160     zatím se nestaví
260 A120     zatím se nestaví
261-265 A140     zatím se nestaví, č. 261 - kóta Ptačí vrchy
266 A140     nepostaven
267 A120     nepostaven
268-271 A140     nepostaven, č. 269 u cesty Ferdinandov - Smědava
272 A160     nepostaven
273-277 A140     nepostaven
278 A140     zatím se nestaví
279-283 A120     zatím se nestaví, č. 282 - pod kótou 1121 Jizera
284 A160     zatím se nestaví
285 A160     zatím se nestaví
286-288 A140     zatím se nestaví
289 A140     nepostaven
290 A120     nepostaven
291 A120     nepostaven
292 A140     nepostaven
293 A120     nepostaven
294 A160     nepostaven
295 A120     nepostaven, jižně od Smědavy
296 A140     nepostaven
297 A160     nepostaven
298 A120     nepostaven
299 A180     nepostaven
300 A140     nepostaven
301 A120     nepostaven
302 A140     nepostaven
303 A140     nepostaven
304 A160     zatím se nestaví
305-314 A140     zatím se nestaví, č. 309 - poblíž kóty 1023

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku J1 dle [2]: 152
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A   119 33 86 28 5
Celkem   119 33 86 28 5

Pevnost betonu dle [2]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2] číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
110 554 116 499
111 487 122 435
112 571 123 513
113 571 124 570
115 497    

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] Škoda, J.- Vondrovský, I.: PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU, nepublikovaný rukopis (+ několik listů nějakého staršího výtisku s poznámkami I. Vondrovského)
[ 3 ] Vondrovský, I.: JABLONEC OBKLOPENÝ PEVNOSTMI, Dnešní Jablonecko, Jablonec nad Nisou, 4.1.1998
[ 4 ] Vondrovský, I.: KASÁRNA V HORÁCH, Severočeský regionální deník, 15.5.1993.


J2 Oldřichov v Hájích <-> CH3 Jizerka


Poslední aktualizace: 03.03.2002

NAVRCHOLU.cz