PODÚSEK CH3 JIZERKA

Ing.J.Beneš, Ing.I.Mačáková, Ing.P.Koláček, I.Vondrovský

J1 Jizerské hory <-> CH2 Polubný

Podúsek CH3 Jizerka

         Úsek CH-3 bránil nepříteli proniknutí přes hřeben Jizerských hor a také v obejití západního křídla sousedního úseku CH-2.Úsek měl mít 58 objektů, ale 23.6.1938 jich bylo zadáno jen 38. Firmou byla dle (1 a 2) pražské stavební konsorcium Ženatý, Zunt a spol. Podle (3) se jednalo o firmu Ing.arch. Vosátka, Velké Hamry. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl škpt. pěch. E. Cimrman. Dokončeno bylo zřejmě 5 objektů.

         Objekty jsou nedokončené, nemají omítku, zához a ventilační mřížky. Všechny mají vstup pro kabelové i vzdušné vedení. Vchodová střílna je typu 1, uzávěr střílny (silně zarezlý) je pouze v objektu č.14. Objekty nemají žádné vnitřní vybavení kromě vchodové mříže objektů č.11-14 (vz.38). Všechny mají uzávěr granátového skluzu. Částečně se dochovaly velmi skromné zbytky výdřevy. Každý objekt má 2 drážky pro chlazení hlavní. Ventilace je typu ż. Objekty nemají veřeje pancéřových dvířek.

Minifotoalbum

Objekt číslo 12 typu A-160 u osady Jizerka (foto Milan Jeník, 2000) Objekt číslo 14 typu A-160, který byl pouze vybetonován. Vyfocen v prosinci 1999

Objekt číslo 12 v zimě (foto Libor Martinů)


Popis objektů úseku CH3 Jizerka

ŘOP ŘOP typ azimuty Poznámky
nové staré      

I.sled

1 32 A-160   zřejmě nepostaven
2 31 A-140   zřejmě nepostaven
3 30 A-160   zřejmě nepostaven
4 29 A-160   zřejmě nepostaven
5 28 A-160   zřejmě nepostaven
6 27 A-160   zřejmě nepostaven
7 26 A-160   zřejmě nepostaven
8 25 A-160   zřejmě nepostaven
9 24 A-160 ? výkop + skořápka
10 23 A-160 314/114 na rozcestí, vpravo žlutá turistická cesta
11 22 A-160 322/122 u cesty
12 21 A-160 320/120 ve školce u cesty
13 20 A-160 328/128 za lesní školkou
14 19 A-160 322/122 v lesíku, Arch.: výkop
15 18 A-160   zřejmě nepostaven
16 17 A-160   zřejmě nepostaven
17 16 A-160   zřejmě nepostaven
18 15 A-140   zřejmě nepostaven
19 14 A-160   zřejmě nepostaven
20 13 A-160   zřejmě nepostaven
21 12 A-160   zřejmě nepostaven
22 11 A-160   zřejmě nepostaven
23 10 A-160   zřejmě nepostaven
24 9 A-140   zřejmě nepostaven
25 8 A-160   zřejmě nepostaven
26 7 A-180   zřejmě nepostaven
27 6 A-160   zřejmě nepostaven
28 5 A-140   zřejmě nepostaven
29 4 A-160   zřejmě nepostaven
30 3 A-160   zřejmě nepostaven
31 2 A-160   zřejmě nepostaven
32 1 A-160   zřejmě nepostaven

II.sled

201 26 A-140   nebudou se stavěti
202 25 A-140   nebudou se stavěti
203 24 A-140   nebudou se stavěti
204 23 A-140   nebudou se stavěti
205 22 A-140   nebudou se stavěti
206 21 A-140   nebudou se stavěti
207 20 A-140   zřejmě nepostaven
208 19 A-120   zřejmě nepostaven
209 18 A-160   zřejmě nepostaven
210 17 A-140   zřejmě nepostaven
211 16 A-140   zřejmě nepostaven
212 15 A-140   zřejmě nepostaven
213 14 A-160   nebudou se zatím stavěti
214 13 A-140   nebudou se zatím stavěti
215 12 A-140   nebudou se zatím stavěti
216 11 A-160   nebudou se zatím stavěti
217 10 A-140   nebudou se zatím stavěti
218 9 A-160   nebudou se zatím stavěti
219 8 A-140   nebudou se zatím stavěti
220 7 A-160   nebudou se zatím stavěti
221 6 A-160   nebudou se zatím stavěti
222 5 A-140   nebudou se zatím stavěti
223 4 A-140   nebudou se zatím stavěti
224 3 A-140   nebudou se zatím stavěti
225 2 A-140   nebudou se zatím stavěti
226 1 A-140   nebudou se zatím stavěti
Průzkum proveden 1996-7.

 

Číslo ŘOP Datum betonáže
10 9.9.1938
11 11.9.1938
12 14.9.1938
13 15.9.1938

Použitá literatura:

[ 1 ] Beneš J., Mačáková I.: Úsek CH-3 Jizerka. Ver. 0,9
[ 2 ] Aron L. a kol.: Československé opevnění 1935-1938. Náchod 1990.
[ 3 ] Kolektiv: Podrobný seznam lehkého opevnění v prostoru II.sboru.


J1 Jizerské hory <-> CH2 Polubný


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz