PODÚSEK Q2 JESTŘEBÍ
Michal Beneš, Martin Bradáč, Ing. Jaroslav Beneš

Q1 Vrchovany <-> R1 Mimoň

Podúsek Q2 Jestřebí

         Podúsek Q2 Jestřebí tvořil součást II. obranného postavení - tzv. Liběchovické příčky. Jeho úkolem bylo přehradit komunikace od České Lípy směrem na Doksy. Linie začíná na Maršovickém vrchu, po jehož severovýchodním úbočí klesá k hlavní silnici Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav. U této silnici postavená část podúseku končí.

         Z původně zadaných 75 objektů bylo v průběhu srpna a září roku 1938 vybetonováno 23 objektů typu A. Stavbu prováděla stavební firma Ing. Karfík a Hvězda z Prahy XVI. VSD byl npor.p. M. Kolpák [1], dle [2] M. Koplák. Stavební podúsek byl zadán 28.6.1938. Výstavbu překážek měla provádět, v celém úseku Q, firma J. Jelínek vd., Kolín. Výstavba byla zadána 28.7.1938, VSD byl por. Ing. J. Hamáček.

         Objekty nemají žádné vnitřní vybavení, až na tři výjimky jsou střílny v normálním provedení. Vývod ventilace je L, vchodová střílna typu 1. Objekty jsou bez záhozu. Mřížové dveře jsou vz. 38. Objekty č. 39 a 40 mají maskování, měl zde být (nebo je?) skanzen LO. Mezi objekty č.40 a 41 byly donedávna v zemi prasečí ocásky. Dodnes lze vysledovat průběh pěchotních překážek. Nikde, v celém podúseku nejsou znatelné střelecké průseky.

Minifotoalbum

Rarita. Druhosledový bunkr úseku Q2 číslo 231, toho času ležící v kamenolomu

Další objekt ležící v troskách v kamenolomu. Pevnůstka číslo 36

Jiný pohled na stejný bunkr Druhým řopíkem, který padl za oběť těžbě kamene na Maršovickém vrchu, je pevnůstka Q2/36/A160z
Pohled na spodní strnu objektu Q2/231/A140, který leží v lomu na Maršovickém vrchu. V místě poškozené podlahy je dobře vidět její armování

Těsně na okraji lomu na Maršovickém vrchu stojí pevnůstka Q2/233/A120. Objekt je postaven v šikmém provedení. I osud této pevnůstky byl v době pořízení tohoto snímku již zpečetěn

Jeden z řopíků tvořících kdysi skanzen čs. opevnění na Maršovickém vrchu. Tento skanzen však již neexistuje a tak i objekt Q2/40/A160 není udržován. Dposud je znatelné maskování a nápis nad střílnou Objekt č. 47 typ A140

Seznam objektů v podúseku Q2 Vrchovany
I. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
36 A 160 Z 24.8.1938 X/X sesutý v lomu, levá střílna velká
37 A 160 9.8.1938 198/358 v areálu lomu, na střeše siréna
38 A 120 Z 6.8.1938 235/355 v areálu lomu
39 A 180 4.8.1938 210/30 rekonstruován, šikmý vpravo 57 cm
40 A 160 10.8.1938 226/26 rekonstruován, šikmý vpravo 60 cm
41 A 160 18.8.1938 240/40 v lese, šikmý vpravo 44 cm
42 A 140 19.8.1938 240/20 v lese, šikmý vpravo 50 cm
43 A 160 Z 31.8.1938 224/24 per. roury neosazeny
44 A 160 Z 23.9.1938 228/28 nad strží, levá střílna velká
45 A 140 Z 9.9.1938 230/10 na louce, šikmý vpravo 54 cm
46 A 160 Z 7.9.1938 232/32 vnitřek a pravá střílna poškozena výbuchem
47 A 140 2.9.1938 240/20 zazděn, na poli, vpravo silnice Č. Lípa - Doksy
48 A 140 Z 27.9.1938 230/10  
49 A 160 Z 29.9.1938 220/20 levá stř. a vchod kdysi zazděny, dnes část. uvolněno
50 A 160 Z     výkop, azimut č. stěny 50o, v roští u cesty
51 A 160     nebyla betonáž
52 A 180 Z     nebyla betonáž
53 A 180     nebyla betonáž
54 A 140     nebyla betonáž
55 A 160     nebyla betonáž
56 A 180     nebyla betonáž
57 A 160     nebyla betonáž
58 A 180     nebyla betonáž
59 E 1     nebyla betonáž
60 E 2     nebyla betonáž
61 E 1     nebyla betonáž
62 E 2     nebyla betonáž
63 A 180     nebyla betonáž

II. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
231 A 140 27.8.1938 180/330 sesutý v lomu, levá stř. velká, azimuty dle [3]
232 A 160     nepostaven , místo, kde měl stát je dnes odtěženo
233 A 120 30.8.1938 262/22 těsně na okraji lomu, s postupující těžbou bude zničen, šikmý vpravo 52 cm, dle [2] lomený, dle čtenáře: objekt v useku Q 2 č.233 A 120 už je spadlí v lomu(celkem nepoškozen), více: dan.hr#centrum.cz
234 A 120     dle [2] a [3] pravděpodobně A120 lomený, dle [3] zachována poškozená skořápka - námi nenalezeno
235 A 160 11.8.1938 218/18 v lese, šikmý vpravo 45 cm
236 A 160 13.8.1938 220/20 šikmý vpravo 57 cm, na pasece, nad vchod. stř. ve štuku datum 25.6.1948
237 A 160 19.8.1938 232/32 šikmý vpravo 47 cm, dle [2] lomený
238 A 160 Z 21.8.1938 234/34 nemá osazeny per. trubky, je na něm posed
239 A 160     výkopovka
240 A 140 21.9.1938 256/36 na poli
241 A 140 Z     dle [3] výkop + skořápka - námi nenalezeno
242 A 160 15.9.1938 228/28 u el. vedení
243 A 140 16.9.1938 235/15 u silnice Č. Lípa - Doksy
244 A 160 Z     nebyla betonáž
245 A 140 Z     nebyla betonáž
246 A 160     nebyla betonáž
247 A 120     nebyla betonáž
248 D2     nebyla betonáž
249 D1     nebyla betonáž
250 D2     nebyla betonáž
251 A 140     nebyla betonáž
252 A 140     nebyla betonáž
253 A 120     nebyla betonáž
254 A 160     nebyla betonáž
255 A 140     nebyla betonáž
256 A 140     nebyla betonáž
257 A 140     nebyla betonáž
258 A 140     nebyla betonáž
259 A 140     nebyla betonáž
260 A 160     nebyla betonáž
261 A 160     nebyla betonáž

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku Q2 dle [2]: 76
Typ objektu zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A 69 27 42 23 4
D 3 0 3 0 0
E 4 0 4 0 0
Celkem 76 27 49 23 4

Pevnost betonu dle [ 2 ]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
36 551
43 533
231 453
233 467
238 525

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU.
[ 3 ] Zeman, J.: VÝSLEDKY PRUZKUMU PODÚSEKU Q2 - JESTŘEBÍ, Děčín


Q1 Vrchovany <-> R1 Mimoň


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz