PODÚSEK Q1 VRCHOVANY

Martin Bradáč, Michal Beneš, Ing. Jaroslav Beneš

P3 Medonosy <-> Q2 Jestřebí

Podúsek Q1 Vrchovany

         Podúsek Q1 je součástí Liběchovické příčky, měl přehrazovat cesty z Dubé na východ. Především tedy na Mšeno a Doksy. Opevnění začíná u osady Rozprechtice a pokračuje směrem na sever. Přetíná silnici Nedamov - Korce, dále prochází kolem usedlosti Březinka směrem k Čertovu vrchu a obci Vrchovany. Zde, u silnice Dubá - Doksy, vybetonovaná část podúseku končí. Ten měl pokračovat dál na sever, na Maršovický vrch, kde by se napojil na podúsek Q2. Na jihu navazuje podúsek P3 Medonosy, který též není stavebně dokončen.

         Podúsek Q1 stavěla firma Bedřich Král z Kolína. Podúsek byl zadán 15. 6. 1938. Z 65 objektů se jich podařilo vybetonovat 33, z nichž doposud všechny stojí. VSD byl, dle [1] npor. p. K. Janda. Dle [2] to byl por. pěch. J.F.Soukup.

         Uchycení mříž. dveří je jak vz.37, tak i vz. 38. Taktéž příprava objektu pro veřeje panc. dvířek (ať již veřeje jsou osazeny či nikoliv) je v několika variantách. Vybavení objektů je nulové, což je pochopitelné vzhledem k jejich nedokončenosti. Lapače zplodin střelby a konzole pro ventilátor nejsou v žádném objektu, nebyly nikdy osazeny. Zához nemá žádný objekt. Střílny jsou u všech objektů v normálním provedení, vchodová střílna typu 1. V některých objektech se ve střílnách dochovaly dřevěné špalíky pod otvorem pro dolní čep. Tento špalík měl zabránit betonu vniknout pod otvor při betonáži. V podúseku Q1 mělo být postaveno i několik K-objektů a objektů TO.

Minifotoalbum

Pohled z ptačí perspektivy na pevnůstku číslo 201 typ E. V objektu se dochovala téměř kompletní výdřeva. Na střeše objektu je jasně vidět trubka pro periskop

V druhé polovině 90. let zrekonstruovaný řopík číslo 3 typ A140Z, v popředí protitanková překážka - ocelový rozsocháč. V současné době je již objekt neudržovaný a postupně chátrá

Poslední postavený objekt úseku Q1 číslo 18 typ A160. Byl vybetonován 29.9.1938 a je postaven v prudkém srázu nad silnicí Dubá - Vrchovany a proto má prodlouženou čelní stěnu proti podstřelení Objekt č. 202 typ A140z
Objekt č. 3 typ A140z Pohled z prava, popisek uveden níže. Za Nedamovem směrem k Dubé stojí ve vnitrozemí vcelku vzácný řopík v šikmém provedení. Má čislo 5, je z úseku Q1, má elevaci pravé střílny 10 stupňů 30 minut (měřeno níze uvedenými bunkrology), GS má vpravo. Pohled zleva z týlu. (obě fotografie mi poslal Havran)

Zajímavosti a zvláštnosti

I. sled

číslo objektu popis
1 Týlovou stěnou je zasekán do skály. Přístup byl kryt stříškou ( překladem ). Dodnes je vidět na střeše objektu osazení pro překlad. Granátový skluz je ve stěně, která je naproti stěně se střílnou. Nemá ventilační otvor pro výfuk zplodin. Objekt je částečně zatopen.
2 Poloha objektu podobná číslu 1. Měl mít též krytý přístup. GS umístěn stejně. Dnes z větší části zasypán. Přes objekt vede pěšina.
3 Vchodová střílna má tři stupně a to jen nahoře a dole, na straně ne. Objekt obnovují členové Společnosti přátel lehkého opevnění Vrabcov-Rozprechtice. Objekt je ve vysokém stadiu dokončenosti (září 1997).
4 Trampové zde mají palandy.
5 Elevace pravé střílny je 10o30´. GS umístěn vpravo.
8 Není osazen GS. V jeho místě je vybedněn čtvercový prostup stěnou řopíku. GS patrně nedodala včas voj. správa a měl být osazen dodatečně. V podúseku Q1 měla voj. správa potíže s včasnou dodávkou ocel. prvků - střílen a armování. Střílny dodala až teprve koncem července a armovací pruty až počátkem srpna. To byl jeden z důvodů, proč se firma opozdila s počátkem betonáže až na první polovinu srpna.
9 Jako předchozí.
10 Jako předchozí.
13 Zazděn, ale zdivo z větší části vybouráno.
14 Jako č.: 13.
15 Zazděn, vybourána malá díra.
16 Jako č.: 15.
18 Jako č.: 15.

II. sled

číslo objektu popis
201 Až na detaily kompletní výdřeva. Trampové zde mají palandy.
202 Vchodová střílna nemá ozuby na straně. Poničená týlová stěna, poničen i uvnitř, kde je krásně vidět armování. Objekt je na kopci, na poli, zdaleka viditelný.
203 Spojitost s objektem č. 3.Je zde vsazena periskopová trubka a všechny kovové části jsou natřeny. Nad střílnou je nápis NEPROJDOU a nad vchodem dvouocasý lev. Před objektem jsou dva rozsocháče. V budoucnu má být též rekonstruován.
204 Na soukromém pozemku hned za domem. Uvnitř uskladněn cement a sklenice na zavařování.
207 Částečně zatopen vodou, pod skalami, poblíž pomník osvobození od fašismu se zajímavým textem.
208 GS jako u čísla 8.
211 a 212 Objekt číslo 212 se nachází v rokli nad číslem 211. V jednom místě rokli zužují skalní výběžky. Pro zajištění souvislé palebné přehrady by musely být odstřeleny. Číslo 212 má GS vpravo.
213 Je na něm posed.
214 Jako u čísla 213. Je zazděn, ale je vybouraná malá díra.

Počty objektů:

typ počet
A 26
D 3
E 4
Celkem 33

Pevnost betonu dle [ 2 ]:

I. sled

objekt číslo pevnost [kg/cm3]
4 534
5 494
6 367
7 416
8 457
9 295
10 424

II. sled

objekt číslo pevnost [kg/cm3]
204 500
205 526
206 493
207 458
210 451
211 432

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU.
[ 3 ] Vondrovský, I.: OPEVNĚNÍ NA ČESKOLIPSKU, Echo, Česká Lípa 17. 9. 1993.
[ 4 ] Vondrovský, I.: NOVODOBÉ PEVNOSTI NA ČESKOLIPSKU, Českolipský deník, 2.7.1993.


P3 Medonosy <-> Q2 Jestřebí


Poslední aktualizace: 21.02.2002

NAVRCHOLU.cz