PODÚSEK Z3 VELKÁ ÚPA

Ing. Jaroslav Beneš, Martin Sýkora, Radan Lášek, Zoran Stehlík, Jaroslav Brož, Martin Bradáč

H1 Luční hora <-> Z2 Dolní lysečiny

Podúsek Z3 Velká Úpa

         Stavební podúsek Z3 je součástí opevněného systému Krkonoš. Podúsek Z3 měl začínat v Obřím Dole a měl vést přes Růžovou horu severně od Růžohorek a Portášských bud směrem na Pěnkavčí vrch. Z Pěnkavčího vrchu měl klesat do údolí Malé Úpy a na Dlouhém hřebeni se na Z3 měl napojovat Z2.

         Zadání na výstavbu pevnůstek získala dne 10.8.1938 firma Ing. Drahoš z Vysokého Mýta. Velitelem VSD byl kpt.p. František Zima. Dle [1] bylo zadáno k výstavbě 74 pevnůstek. Dle [2] však měl mít podúsek 94 objektů, 3 však byly postaveny v rámci úseku H1 a výstavba 26 řopíků byla prozatímně odložena. Zadáno by tedy mělo být 65 objektů. Přidržíme-li se rozdělení dle [2], pak tedy z úseku Z3 bylo postaveno jen 6 objektů, přičemž ale první tři objekty z 1. sledu v Obřím dole (č. 102, 103 a 104) byly postaveny již v červenci 1938 v rámci úseku H1 firmou Ing. Kříž z Prahy.

         Jelikož firma Drahoš dostala zadání úseku až 10.8.1938 stihla v náročném terénu vystavět jen tři objekty v údolí Malé Úpy. V celém podúseku Z3 však již byly vykáceny průseky (zbytky jsou v prostoru Pěnkavčí vrch - Růžová hora) a v celém úseku lze nalézt množství zbytků zákopového systému a mnoho improvizovaných kulometných hnízd (tak jako v celých Krkonoších).

         Dle seznamu v [2] nebyly provedeny výkopy pro další objekty, což ovšem nevylučuje, že zde jsou (dle ústního sdělení Codyho jsou zde opravdu - několik jich při pozdějším průzkumu našel). My jsme je ovšem z časových důvodů nehledali. Postavené objekty jsou zachovalé, nemají žádné vnitřní vybavení, mřížové dveře jsou vz. 38, ovšem byla připravena montáž dveří vz. 37. Ventilace je typu L a střílny jsou normálního provedení.

         Překážky v úsecích H1 a Z stavěla firma F. Šikola z Jičína. Stavba byla zadána 30.6.1938 a velitelem VSD byl por.p.J.Pavlíček.

         V rámci úseku Z3 byly prozkoumány i dva objekty vz. 36 a jedna chata osádek LO. Oba objekty vz. 36 byly postaveny v rámci úseku III.b - Trutnov západ, který stavěla stavební firma J. Müller z Úpice. Stavba byla zadána 20.6.1936 a velitelem VSD byl škpt.p. F.Kunce. První prozkoumaný objekt byl č.169 v Krakonošově údolí nad Malou Úpou. Druhý prozkoumaný objekt je ve Velké Úpě nad řekou neobvyklého jména v tomto kraji - Úpou. Dle [3] je to č.171, ve [4] není uveden. Dle [4] jsou čísla objektů v úseku IIIb - 151 až 170 (!) + 103a až 163a. Oba podklady ([3] i [4]) pak udávají LO vz. 36 číslo 170 u soutoku Malé Úpy a Úpy. Dle místních občanů tam však nic není, námi tato lokalita nebyla zkoumána. Jižně od soutoku u hlavní silnice se nalézá chata osádek LO patrně č. XXXVII. Je v dobrém stavu, dodnes obydlená. Prameny [3] a [4] udávají však polohu chaty poněkud jinde, ale liší se i navzájem.

Upozornění:

         Některé řopíky leží v nejpřísněji chráněných územích (I. zóna ochrany) KRNAPu, kde je přísný zákaz pohybu mimo značené cetsy! My jsme měli k průzkumu povolení od vedení KRNAPu.


Přehled objektů podúseku Z3 Velká Úpa

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
102 A160 300/100 30.7.1938 GS vpravo, u domu a cesty, objekt postaveny v rámci úseku H1
103 E1 40 20.7.1938 u potoka, objekt postaveny v rámci úseku H1
104 A120 350/110 17.7.1938 v lese za terénní vlnou, objekt postaveny v rámci úseku H1
105 B2-80     nepostaven
106 A140     nepostaven
107 A160     nepostaven
108 A160     nepostaven
109 A140     nepostaven
110 A140     nepostaven
111 A200     nepostaven
112 A140     nepostaven
113 A160     nepostaven
114 A160     nepostaven
115 A160     nepostaven
116 A120     nepostaven
117 A140     nepostaven
118 A160     nepostaven
119 A160     nepostaven
120 A160     nepostaven
121 A140     nepostaven
122-125 A160     nepostaven, č. 125 - lomený
126 A140     nepostaven
127 A180     nepostaven
128 A140     nepostaven
129 A180     nepostaven, lomený
130 A140     nepostaven
131-136 A160     nepostaven
137 A180     nepostaven
138 E     nepostaven, původně C1
139 E     nepostaven, původně C1
140 A140     nepostaven   
141 A160     nepostaven, lomený
142 A140     nepostaven, lomený
143 A120     nepostaven, lomený
144 A160     nepostaven, lomený
145 A120Z     nepostaven
146 A140Z     nepostaven
147 E2     nepostaven
148 A140Z 335/135 30.9.1938 nad silnicí, jen hrubá stavba, pravé ucho nedoděláno
149 A200Z     nepostaven
150 A140     nepostaven, lomený
151 A160     nepostaven, lomený
152 A160     nepostaven, lomený
153 A180     nepostaven, lomený
154 A180     nepostaven, lomený
155 A160     nepostaven
156 A160     nepostaven
261 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
262 A160     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
263 A180     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
264 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
265 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
266 A120     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
267 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
268 A160     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
269-272 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
273 A160     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
274-280 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
281 A160     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
282 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
283 A160     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
284 A180     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
285 A140     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
286 A160     o stavbě rozhodne nová revize v terénu
287 A160     nepostaven
288 A140     nepostaven
289 A160Z     nepostaven
290 B1 100Z     nepostaven
291 D1     nepostaven, původně E1
292 A120     nepostaven
293 E2 65 16.9.1938 u silnice, vchod zavalen kamením
294 E1 350 18.9.1938 u potoka a silnice
295 B2 80     nepostaven
296 A120     nepostaven
297 A160     nepostaven
298 A160     nepostaven
299 A140     nepostaven

LO vz. 36:

číslo 171, typ A: azimuty ?, jiné číslo ?, zarostlý, na mapě KČT Krkonoše východ 1:25 000 špatně umístěn.

číslo 169 (?), typ A: azimut levé střílny 320o, azimut pravé střílny 7o, jiné číslo 1895/169, obě střílny mají depresi, zamčen.

Pevnost betonu dle [2]:

Pevnost betonu je známa jen u objektů postavených v Obřím dole:

Číslo ŘOP pevnost [kg/cm2]
102 504
103 470
104 438

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku Z3 dle [2]: 65
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] postavených objektů nepostavených objektů postavených objektů v rámci H1
A   56 1 55 2
B   3 0 3 0
D   1 0 1 0
    5 2 3 1
Celkem   65 3 62 3

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ]                      : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU
[ 3 ] Podklady k úseku Z3 od Codyho a p. Škody
[ 4 ] Podklady k úseku Z3 od p. Čížka


H1 Luční hora <-> Z2 Dolní lysečiny


Poslední aktualizace: 10.03.2002

NAVRCHOLU.cz