PODÚSEK Z2 DOLNÍ LYSEČINY

Ing. Jaroslav Beneš, Michal Beneš, Martin Sýkora, Radan Lášek, Zoran Stehlík, Martin Bradáč, Jaroslav Brož

Z3 Velká Úpa <-> Z1 Rýchory

         Stavební podúsek Z2 Dolní Lysečiny (dle [2] jen Lysečiny) je součástí opevnění Krkonoš. Jeho hlavním úkolem bylo přehradit údolí Lysečinského potoka u Dolních Lysečin.

         Z2 měl začínat na severozápadním úbočí kóty 961 navazujíc na stavební podúsek Z1 Rýchory. Odsud klesá po úbočí hory do údolí Lysečinského potoka, do Dolních Lysečin. Z údolí linie stoupá na Selské lesy a Dlouhý hřeben, kde Z2 končí.
Soutěž na výstavbu pevnůstek vyhrála firma Ženatý, Zunt a spol. z Prahy v říjnu 1938. VSD byl por. p. K. Strnad. Zadáno bylo 22 objektů [1]. Dle [2] měl mít podúsek 31 objektů, ale 9 jich bylo asi vypuštěno (v poznámce "nestaví se"). Postaveno bylo všech 22 objektů. V číslování řopíků panuje zmatek (různé prameny číslují různě). Přidržíme se číslování, jak je uvedeno v [2]. Objekty byly patrně několikrát přečíslovány, neboť v [2] je u některých objektů uvedeno "původní číslo". V [3] jsou pak uvedena čísla úplně jiná.

         Překážky stavěla v úsecích H1-Z firma F. Šikola z Jičína, VSD byl por.p. J.Pavlíček.

         Nalezeny byly všechny objekty a jsou nepoškozené až na zvětšený otvor střílny. Objekty nemají žádné vnitřní vybavení až na občas se vyskytující německé střelecké stolky. Mřížové dveře jsou všude vz. 38, ale je vidět, že původně byly vz. 37. Ventilace je typu L, nebo S. U několika objektů se vyskytují velké střílny a č. 210b má střílnu zeslabenou. Několik objektů mělo osazený ventilátor, dle děr v konzolích (č. 1 až 5). Další podrobnosti - viz. příloha.

         Prozkoumány byly i dva LO vz.36 typ B č. 167 a 168 ze stavebního úseku IIIa. Trutnov, které leží v předpolí Z2. Obě pevnůstky jsou velmi zachovalé.


Přehled objektů podúseku Z2 Dolní Lysečiny        

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
[2] [2]* [3]
1 - 7 A 160 350/150 2.7.38 šikmý P 40 cm, pravá stř. velká, nad cestou na mýtině
2 - 8 A 160 350/150 4.7.38 šikmý P 44 cm, v levé stř. špalík, v mladém lese
3 - 9 A 140 350/130 11.7.38 šikmý P 40 cm, špalíky, znatelné zákopy, v houští
4 - 10 A 160 325/125 14.7.38 šikmý P 41 cm, špalíky, GS vpravo, v mladém lese
5 - 11 A 160 335/135 15.7.38 šikmý P 46 cm, špalíky, GS vpravo, v lese u mýtiny
6 - 12 A 160 330/130 18.7.38 šikmý P 46 cm, špalíky, v lese u cesty a seníku
7 - 13 A 140 340/120 20.7.38 šikmý P 38 cm, špalíky, znat. zákop. a průsek.,v lese
8 - 14 A 160 320/120 22.7.38 lomený P 98 cm 4 schody, pravá stř. velká, v lese
9 - 15 A 140 355/135 25.7.38 lomený P 96 cm 4 schody, elevace levé střílny 5o, pravá velká, v lese
10a - 16 D1 325 27.7.38 těsně u č. 10b, těsně pod cestou, velká střílna
10b - 17 D2 105 5.8.38 na pasece nad cestou, elevace střílny střílny 9o
11 - 18 A 180 310/130 24.6.38 šikmý P 44 cm, na pastvině
214 12 23 A 140Z 325/105 9.6.38 GS vpravo, u silničky
15 13 ** A 160Z 310/110 28.5.38 šikmý L 20 cm, v lese u potůčku, v okolí rozbité prasečí ocásky
12 14 ** A 140 330/110 14.6.38 šikmý L ? cm, zarezlá mříž - nepřístupný, v lese, v okolí rozbité prasečí ocásky
13 15 ** A 180 290/110 10.6.38 lomený L 99 cm 4 schody, rozbité pras. ocásky, u cesty
201 - - A 160     nestaví se
202 - - A 140     nestaví se
203 - - A 160     nestaví se
204 - - A 180     nestaví se
205 - - A 120     nestaví se
206 - - A 140     nestaví se
207 - - A 200     nestaví se
208 - - B1-100     nestaví se
209 - - A 120     nestaví se
210a - 19 D1 290 29.7.38 velká střílna a špalík, ve srázu u č. 210b
210b - 20 D2 110 2.8.38 zeslabená střílna s elevací 6,5o, u potoka
211 - 21 A 140 325/105 22.6.38 šikmý P ? cm, u silnice, na soukromém pozemku
212 - 22 D2 315 17.6.38 velká střílna se špalíkem, v lese
213 - 24 B1-90 0č/90 15.6.38 zamčen, v lese
14 214 25 A 140Z 310/90 2.6.38 šikmý L 32 cm, špalíky, na louce

[2]* - "původní číslo" v [2]
** - v [3] není uvedeno
Pozn: všechny střílny mají vyřezané větší otvory

LO vz. 36:

číslo 167, typ B: azimut čelní stěny mezi střílnami 50o, krásně zachován a udržován majiteli vedlejšího domu, nad domem a silnicí.

Číslo 168, typ B: azimut čelní stěny mezi střílnami 20o, zachován.

Pevnost betonu dle [2]:

Číslo ŘOP pevnost [kg/cm2] Číslo ŘOP pevnost [kg/cm2]
1 429 12 395
3 455 13 278
5 416 211 383
11 403 212 393
214 444 213 383
15 331 14 416

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku Z2 dle [2]: 22 (31)
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] postavených objektů zrušených objektů
A   16 16 8
B   1 1 1
D   5 5 0
Celkem   22 22 9

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ]                      : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU.(+ několik listů nějakého staršího výtisku s poznámkami I. Vondrovského)
[ 3 ] mapy úseku Z2 získané od p. Codyho


Z3 Velká Úpa <-> Z1 Rýchory


Poslední aktualizace: 10.03.2002

NAVRCHOLU.cz