PODÚSEK Z1 RÝCHORY

Ing. Jaroslav Beneš, Michal Beneš, Martin Sýkora, Radan Lášek, Zoran Stehlík, Martin Bradáč, Jaroslav Brož

Z2 Dolní Lysečiny <-> G3 Babí

         Stavební podúsek Z1 je součástí opevněného systému Krkonoš. Měl začínat u kóty 826 "Pod Maxovkou" a vést kolem Rýchorské boudy směrem na Kutnou a přes severovýchodní úbočí kóty Dvorský les ke 865 "Kámen", kde se napojoval na podúsek G3 Babí. Začátek, ani konec, Z1 není postaven.

         Z1 stavěla firma J. Malina z Hořic v Podkrkonoší. VSD byl škpt.p. V.Meiter. Stavba byla zadána 24.5.1938 a měl mít 68 objektů. Do října 1938 se jich podařilo vybetonovat jen 11 a tolik jsme jich i našli, nalezeno bylo i 5 výkopů. Prakticky v celém podúsekujsou dodnes patrné střelecké průseky a znatelný je i průběh překážek a zákopový systém. Na začátku podúseku, na místě nepostavených objektů, jsou údajně polní postavení [3]. My jsme tuto oblast z časových důvodů nezkoumali.

         Překážky stavěla v úsecích H1-Z firma F. Šikota z Jičína, VSD byl por.p. J.Pavlíček.

         Postavené objekty nemají žádné vnitřní vybavení. Mřížové dveře jsou vz. 38, ventilace typu L, střílny jsou normálního provedení. Objekty z konce září jsou jen v hrubé stavbě. Další detaily - viz. Příloha.

         Prozkoumány byly i dva LO vz.36 typ B č. 166 a 165 ze stavebního úseku IIIa. Trutnov, které leží v předpolí Z1. Obě pevnůstky jsou velmi zachovalé.

Upozornění:

         Některé řopíky leží v nejpřísněji chráněných územích (I. zóna ochrany) KRNAPu, kde je přísný zákaz pohybu mimo značené cesty! My jsme měli k průzkumu povolení od vedení KRNAPu.


Přehled objektů podúseku Z1 Rýchory

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
16 A 180     zadán, nezapočat
17 A 160     zadán, nezapočat
18 A 160     zadán, nezapočat
19 A 120     zadán, nezapočat
20 A 140     zadán, nezapočat
21 A 180     zadán, nezapočat, lomený
22 A 160     zadán, nezapočat
23 A 160     částečný výkop pod cestou
24 A 160     totéž co č.25
25 A 160     výkop+skořápka, az. č. stěny 60°, průseky, trosky pras.ocás
26 A 140 325/115 23.9.1938 44cm, v obou stř. špalíky, pod tur. cestou
27 A 120 Z 325/85 9.8.1938 u rozcestí, špatná izolace střechy
28 A 180 290/110 5.8.1938 pod červenou turistickou cestou, špatná izolace střechy
29 A 180 315/135 11.8.1938 pod červenou tur. cestou, zamčen, poničen nad vchodem
30 A 180 325/145 15.8.1938 pod červenou tur. cestou, zarezlá mříž, nelze dovnitř
31 A 160 360/160 23.8.1938 u červené turistické cesty
32 A 140 350/130 29.8.1938 v lese, nedaleko červené
33 A 140 340/120 9.9.1938 u červené, nedaleko od č. 34
34 A 140 320/100 13.9.1938 u červené, špalíky, jen hrubá stavba
35 A 160 300/100 16.9.1938 u červené, 52 cm, jen hrubá stavba
36 A 160 310/110 21.9.1938 v lese, 56 cm, jen hrubá stavba, špalíky
37 A 120     výkop+skořápka, , azimut čelní stěny 20o
38 A 180     výkop+skořápka, lomený P,azimut čelní stěny 10o, u cesty
39 A 140     zadán, nezapočat
40 A 160     zadán, nezapočat
41 A 180     zadán, nezapočat
42 A 200     zadán, nezapočat
43 A 140     zadán, nezapočat
44 A 160     zadán, nezapočat
45 A 160     zadán, nezapočat
46 A 160     zadán, nezapočat
215 A 180     zadán, nezapočat
216 A 160     zadán, nezapočat
217 A 140     zadán, nezapočat
218 A 160     zadán, nezapočat
219 A 140     zadán, nezapočat
220 A 120     zadán, nezapočat
221-226 A 140     zadán, nezapočat
227 E     zadán, nezapočat
228 B1 80     zadán, nezapočat
229 E     zadán, nezapočat
230 E     zadán, nezapočat, kóta 1009
231 B2 80     zadán, nezapočat
232 A 140     zadán, nezapočat
233 A 180     zadán, nezapočat
234 A 160     zadán, nezapočat
235 A 160     zadán, nezapočat
236 A 140     zadán, nezapočat
237 A 140     zadán, nezapočat
238 A 160     zadán, nezapočat
239 A 140     zadán, nezapočat
240 A 120     zadán, nezapočat
241 A 140     zadán, nezapočat
242 A 160     zadán, nezapočat, lomený
243 A 120     zadán, nezapočat, lomený
244 A 140     zadán, nezapočat, lomený
245 A 140     zadán, nezapočat
246 A 160     zadán, nezapočat
247 A 160     zadán, nezapočat
248 A 140     zadán, nezapočat
249 A 140     zadán, nezapočat
250 A 160     zadán, nezapočat, lomený
251 A 140     zadán, nezapočat

LO vz. 36

číslo 165, typ B: azimut čelní stěny mezi střílnami 5o, jiné číslo 1891.

číslo 166, typ B: azimut čelní stěny mezi střílnami 5o, jiné číslo 1892/166.

Pevnost betonu dle [2]:

Číslo ŘOP pevnost [kg/cm2]
26 463
31 558
32 419
33 442
34 489
35 519
36 458

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku Z1 dle [2]: 68
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A   63 16 47 11 5
B   2 0 2 0 0
E   3 0 3 0 0
Celkem   68 16 52 11 5

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ]                      : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU
[ 3 ] Holzknecht, P.: LEHKÉ OPEVNĚNÍ NA RÝCHORÁCH (ÚSEK Z1), In: BOING č. 35, 10.10.1999, Brno


Z2 Dolní Lysečiny <-> G3 Babí


Poslední aktualizace: 10.03.2002

NAVRCHOLU.cz