PODÚSEK H3 KOTEL*)

Ing. Jaroslav Beneš, Radan Lášek, Jaroslav Brož, Martin Sýkora, Martin Bradáč, Michal Beneš

CH1 Čertův vrch <-> H2 Dívčí lávky

Podúsek H3 Kotel

         Stavební podúsek H3 patří do systému opevnění Krkonoš. Podúsek měl začínat na východním úbočí kóty 1344 Lysá hora a vést východně směrem na kótu 1435 Kotel a dále na kótu 1421 Harrachovy kameny a Vrbatovo návrší, kde pod kótou 1410,9 Zlaté návrší končí.

         Výstavba podúseku H3 byla 30.5.1938 zadána firmě Ing. Pažout z Prahy II. Velitelem VSD byl npor.p. František Petřík. Dle [1] bylo zadáno 25 objektů a 21 jich bylo postaveno. Dle [2] měl mít podúsek H3 45 objektů, ale zadáno jich bylo též 25 a postaveno 21. O výstavbě zbývajících 20 objektů se mělo rozhodnout při nové revizi v terénu.

         Všechny postavené objekty mají normální střílny, ventilaci typu L (jen č. 223 má jako jediné v celém podúseku S), mřížové dveře jsou vz. 38, bylo však připraveno osazení vz. 37. Žádný objekt není v šikmém či stupněném provedení. Konzole ventilátoru s dírami, svědčící o montáži ventilátoru, jsou jen v číslech 39, 221, 222 a 223. Kromě čísel 33 - 39, 211 a 212 mají všechny objekty "vyřezané" střílny. Další podrobnosti - viz. příloha.

         Překážky v úsecích H2 a H3 stavěla firma Ing. Pažout z Jíčína. Stavba byla zadána 16.8.1938 a velitelem VSD byl kpt.p. O. Řehák.

         Při průzkumu podúseku H3 byly prozkoumány i výkopy pro dva objekty TO: KrK-K-S-I a KrK-K-S-II. Oba výkopy jsou dodnes dobře znatelné. Objekty TO byly zadány k výstavbě firmě Ing. M. Pažouta v rámci podúseku 1. Polubný (ŽSV VII - Liberec) dne 30.5.1938. Srub KrK-K-S-I měl stát pod červenou tur. značkou, vlevo pod objektem LO č. 35. Výkop pro srub KrK-K-S-II je situován těsně u žluté tur. cesty (cesta je vlevo), mezi LO č. 39 a 40.

Upozornění:

         Některé řopíky leží v nejpřísněji chráněných územích (I. zóna ochrany) KRNAPu, kde je přísný zákaz pohybu mimo značené cesty! My jsme měli k průzkumu povolení od vedení KRNAPu.

*) Dle [1] se úsek H3 nazývá Zlaté návrší a úsek H3a Kotel. Dle [2] je úsek H3 Kotel a úsek H3a Dvoračky. Přidržíme se označení dle [2].


Přehled objektů podúseku H3 KOTEL dle [2]

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
30 A140     bednění, armatura, námi nehledáno
31 A140Z     bednění, námi nehledáno
32 A160     bednění, námi nehledáno
33 A120 278/38 20.9.1938 hrubá stavba, pod cestou
34 A160 238/38 15.9.1938 hrubá stavba, pod cestou
35 A160Z 262/62 20.8.1938 pod cestou
36 A140 242/22 16.8.1938 u rozcestí
37 A180 232/52 12.8.1938 pod cestou, zarezlá mříž, čelní stěna postřelována
38 A180 265/85 11.8.1938 nedaleko od cesty na Labskou boudu
39 A180Z 270/90 29.7.1938 u cesty na Labskou boudu
40 A160Z 312/112 26.7.1938 u cesty, zpřístupněn
201 A180     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
202 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
203 A120     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
204 A120     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
205 A140     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
206 A140     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
207 A180     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
208 A140     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
209 A140     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
210 A160     výkop+skořápka, azimut č. stěny 5o, u cesty
211 A140 314/94 23.9.1938 u cesty na Lysou horu, jen hrubá stavba
212 A140 312/92 21.9.1938 hrubá stavba, v sedle
213 A140 314/94 9.9.1938 nad sedlem u Lysé hory
214 A160 295/95 7.9.1938 hrubá stavba, zarezlá mříž, na úbočí Kotle
215 A120 278/38 3.9.1938 na Kotli, nedaleko od č. 214
216 A160 224/24 31.8.1938 na Kotli, nedaleko od č. 215
217 A160 258/58 18.8.1938 nad Kotelskýmy jámamy
218 A160 264/64 10.8.1938 nedaleko od č. 219
219 A160Z 284/84 9.8.1938 za cestou, pod Harr. kameny, v okolí mnoho palpostů
220 A180 286/106 28.7.1938 pod cestou
221 A180 288/108 19.7.1938 zpřístupněn, u cesty
222 A140Z 304/84 15.7.1938 nad cestou, pod mohylou, uvnitř někdo přebývá
223 A180Z 312/132 9.7.1938 pod otočkou na Vrbatovce
224 A140     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
225 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
226 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
227 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
228 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
229 A180     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
230 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
231 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
232 A180     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
233 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu
234 A160     o stavbě se rozhodne při nové revizi v terénu

Těžké objekty:

KrK-K-SI: PSO; odolnost - 2; vlevo L1, M; vpravo L1, M; ZD, ZN; výkop, azimut čelní stěny 315o.

KrK-L-SII: PSO; odolnost - 2; vlevo L1, M; vpravo L1, M; ZN; výkop, částečně zatopen, azimut čelní stěny 20o.

Pevnost betonu dle [ 2 ]:

Číslo ŘOP pevnost [kg/cm2]   Číslo ŘOP pevnost [kg/cm2]
33 420   213 393
34 462 214 464
35 450 215 452
36 496 216 451
37 535 217 463
211 412 221 534
212 339 222 517
    223 461

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku H3 dle [2]: 45
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] postavených objektů započatých objektů - výkopů
A   25 21 4
Celkem   25 21 4

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ]                      : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU
[ 3 ] Ráboň, M; Svoboda, T. a kol.: ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ, Dvůr Králové nad Labem, 1993.
[ 4 ] Ráboň, M. a kol.: PŘEHLED TO, verze 1.6 z 31.1.1994


CH1 Čertův vrch <-> H2 Dívčí lávky


Poslední aktualizace: 03.03.2002

NAVRCHOLU.cz