PODÚSEK H1 LUČNÍ HORA

Ing. Jaroslav Beneš, Martin Sýkora, Radan Lášek, Jaroslav Brož, Martin Bradáč

H2 Dívčí lávly <-> Z3 Velká Úpa

Podúsek H1 Luční hora

         Stavební podúsek H1 patří do systému opevnění Krkonoš a měl přehrazovat plošinu u Luční boudy. První sled pevnůstek měl začínat na severovýchodním úbočí Luční hory - první objekt měl stát těsně u červené turistické cesty ve směru Luční bouda - Špindlerův Mlýn (měl stát vpravo od cesty). Odsud měla linie řopíků vést kolem místa, kde dříve stávala Renerova bouda, stále na východ a poslední objekt měl stát prakticky na hraně Obřího dolu pod Studniční horou. Druhý sled pak přehrazuje pouze sedlo mezi Luční a Studniční horou. Vzhledem k důležitosti tohoto prostoru byly zadány k výstavbě i dva objekty TO, které měly být vloženy do linie objektů prvého sledu.

         Výstavbu úseku H1 získala 6.9.1937 firma Kříž z Prahy. Zadáno bylo 17 objektů, z nichž bylo 8 postaveno [1]. Dle [2] bylo postaveno jen 5 objektů a tolik je jich i v terénu. V rámci výstavby úseku H1 však byly firmou Kříž postaveny 3 objekty v Obřím dole patřící do úseku Z3 (viz. ZZ z Z3). Velitelem VSD byl mjr.p. F. Procházka.

         Z úseku H1 bylo postaveno tedy jen 5 objektů druhého sledu a všech 12 objektů prvního sledu bylo započato - výkopy.

         Výstavba dvou těžkých objektů - KrK-L-SI a KrK-L-SII byla 8.8.1938 zadána firmě Kapsa a Müller (známé například z výstavby Dobrošova). Oba objekty byly zadány v rámci podúseku 5-Maršov ze ŽSV VI. Trutnov. Výkop pro objekt SI se nalézá mezi výkopy pro řopíky číslo 93 a 94 pod Luční horou a výkop pro SII se nalézá mezi výkopy pro řopíky číslo 98 a 99 pod Studniční horou.

         V celé oblasti se dochovalo mnoho zbytků polního opevnění, tak jako v celých Krkonoších.

         Překážky v úsecích H1 a Z stavěla firma F. Šikola z Jičína. Stavba byla zadána 30.6.1938 a velitelem VSD byl por.p.J.Pavlíček.

Poznámka: U Luční boudy došlo po 2. sv. válce k posunu hranic (ve prospěch ČSR), neboť dříve vedla hranice těsně u Luční boudy. Dnes je od Luční boudy na hranice cca 0,5 km.

Upozornění:

         Některé řopíky leží v nejpřísněji chráněných územích (I. zóna ochrany) KRNAPu, kde je přísný zákaz pohybu mimo značené cetsy! My jsme měli k průzkumu povolení od vedení KRNAPu.


 

Přehled objektů podúseku H1 Luční hora

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
90 D1   výkop těsně u čer. tur. cesty do "Špindlu", az. čel. stěny 356o
91 A180   výkop vpravo dole bývalá Renerova bouda, az. čel. stěny 2o
92 A160   výkop cca 100 od výkopu pro SII, azimut čelní stěny 16o
93 A160   výkop na louce na úbočí Luční hory, azimut čelní stěny 15o
94 A140   výkop+skořápka na louce, na úbočí Luční hory, az. čelní stěny 8o
95 A160Z   výkop vpravo je cesta na Luční boudu, azimut čelní stěny 2o
96 A160Z   výkop+skořápka u cesty na Luční boudu, azimut čelní stěny 3o
97 A160Z   výkop na pláni nad Luční boudou, azimut čelní stěny 4o
98 A120Z   výkop u výkopu pro SI, azimut čelní stěny 325o
99 A180   výkop u kosodřeviny, azimut čelní stěny 358o
100 A180   výkop u kosodřeviny, na svahu Studniční h., az. čel. stěny 15o
101 A180   výkop u kosodř., na kraji Obřího dolu, azimut čel. stěny 2o
         
256 D1 124 7.9.1938 na úbočí Luční hory
257 A140 306/86 8.9.1938 vpravo je cesta na Luční boudu, v obou stř. špalíky
258 A160 268/68 13.9.1938 vlevo je cesta na Luční Boudu
259 A140 312/92 15.9.1938 pod Studniční horou
260 D2 270 ?.9.1938 na úpatí Studniční hory

Všechny řopíky jsou jen v hrubé stavbě. V okolí všech objektů jsou pozůstatky polního opevnění - zákopů a palpostů. Ani u jednoho objektu není známa pevnost betonu. Objekt č. 256 je nejvýše položený pevnostní objekt v republice. Luční hora - 1555,3 m.n.m. - je druhá naše nejvyšší hora. Studniční hora - 1554,4 m.n.m. - je pak třetí nejvyšší hora v republice.

Těžké objekty:

KrK-L-SI: PSO; odolnost - 2; vlevo M; vpravo L1, M; 1xZN; výkop, zbytky vrtu pro studni, na úbočí Luční hory nad Bucharovou cestou do Špindlerova Mlýna, azimut čelní stěny 12o.

KrK-L-SII: PSO; odolnost - 2; vlevo, vpravo L1, M; 1xZD; výkop, částečně zatopen, mezi Studniční horou a Luční boudou, azimut čelní stěny 350o.

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku H1 dle [2]: 17
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] postavených objektů započatých objektů
A   15 3 12
D   2 2 0
Celkem   17 5 12

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ]                      : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU
[ 3 ] Ráboň, M; Svoboda, T. a kol.: ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ, Dvůr Králové nad Labem, 1993.
[ 4 ] Ráboň, M. a kol.: PŘEHLED TO, verze 1.6 z 31.1.1994


H2 Dívčí lávly <-> Z3 Velká Úpa


Poslední aktualizace: 03.03.2002

NAVRCHOLU.cz