PODÚSEK CH1 ČERTŮV VRCH

Ing. Jaroslav Beneš, Martin Bradáč, Michal Beneš, Radan Lášek, Jaroslav Brož

CH2 Polubný <-> H3 Kotel

Podúsek CH1 Čertův vrch

         Stavební podúsek CH1 Čertův vrch je nejzápadnější úsek LO v Krkonoších. Měl začínat pod rozhlednou Slovanka (kóta Hvězda 959), kde měl navazovat na CH2 - Polubný. Odsud měl CH1 stoupat na kótu 910 Kapradník a následně klesat do Jizerského dolu, kde teče řeka Jizera a vede i důležitá silnice Kořenov - Rokytnice nad Jizerou. Z Jizerského dolu měla vést linie přes Čertovu horu a Harrachov - Rýžoviště na kótu 950 Ptačinec, kde měl navazovat stavební podúsek H3 Kotel.

         Výstavbu pevnůstek získala 1.7.1938 známá firma Capoušek z Hradce Králové. VSD byl mjr.p.K. Mikyska.Zadáno bylo 71 objektů dle [1]. Dle [2] měl mít podúsek 95 objektů, ale zadáno bylo jich jen 74. Tento rozdíl třech objektů lze vysvětlit následovně: objekty č. 80 a 104 měly být původně A180 a objekt č. 270 měl být A140. Pro velký sklon terénu však byly rozděleny na dvě Déčka. Postaveno pak bylo dle [1] 11, dle [2] jen 10 objektů a tolik jsme jich i našli v terénu. Dle [2] byla připravena stanoviště pro výstavbu dalších 14 objektů. Našli jsme 7 výkopů, zbylé jsme nenašli. Překážky v úsecích CH1-CH2 stavěla též firma Capoušek, práce byly zadány 10.7.1938 a VSD byl npor.p.V. Sechtr.

         Nalezeny byly všechny postavené objekty a jsou v zachovalém stavu. LO nemají žádné vnitřní vybavení, mřížové dveře jsou vz.38, ventilace typu L, střílny jsou normálního provedení. Nejzajímavější objekty jsou dvě, těsně vedle sebe stojící "Déčka" č. 80a a 80b. Stojí ve strmé stráni nad řekou Jizerou. Díky značnému sklonu terénu to vypadá, že jeden objekt stojí na střeše druhého. Podobně to mohlo vypadat na druhé straně řeky - objekty č. 270a a 270b. Bohužel tyto objekty nebyly již postaveny - těsně u sebe stojící výkopy.


 

Přehled objektů podúseku CH1 ČERTŮV VRCH

I.    sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
59 A 160     zadán, nezapočat
60 A 160     zadán, nezapočat
61 A 120     zadán, nezapočat
62 A 140     zadán, nezapočat
63 A 140     zadán, nezapočat
64 A 160     zadán, nezapočat
65 A 180     zadán, nezapočat
66 A 160     zadán, nezapočat
67 A 120     zadán, nezapočat
68 A 120     zadán, nezapočat
69 A 140     zadán, nezapočat
70 A 140     zadán, nezapočat
71 A 180     zadán, nezapočat
72 A 140     zadán, nezapočat
73 E     zadán, nezapočat
74 E     zadán, nezapočat
75 A 160     zadán, nezapočat, lomený, kóta Kapradník
76 A 160     zadán, nezapočat
77 A 140     zadán, nezapočat
78 A 160     zadán, nezapočat
79 A 140     lom. P, výkop+skoř., azimut č. stěny 306o, ve školce u plotu
80a D2 233 24.9.1938 pův. A 180, u modré tur. cesty nad Jizerou, elevace stř. 15o
80b D1 53 15.9.1938 těsně u č. 80a, deprese střílny 9o
81 E 288 30.8.1938 mezi silnicí a řekou, špalík
82 A 160 258/58 13.9.1938 48cm, dle [2] lom., v lev. stř. špalík, nad silnicí
83 A 160     dle [2] lom., výkop+skořápka, azim. čel. stěny 338, vedle kul. hnizdo z kamenu
84 A 160     dle [2] lom., výkop+skořápka, námi nenalezeno**)
85 A 160   dle [2] lom., zadán, nezapočat  
86 A 140     dle [2] lom.,zadán, nezapočat
87 A 140     dle [2] lom.,zadán, nezapočat
88 A 140     dle [2] lom.,zadán, nezapočat
89 A 160     dle [2] lom.,zadán, nezapočat
90 A 160     dle [2] lom.,zadán, nezapočat
91 A 140     dle [2] lom.,zadán, nezapočat
92 A 160     zadán, nezapočat
93 A 120     zadán, nezapočat
94 A 140     zadán, nezapočat
95 A 160     zadán, nezapočat
96 A 160     zadán, nezapočat, kóta Čertova hora
97 A 160     zadán, nezapočat
98 A 180     zadán, nezapočat
99 A 140     zadán, nezapočat
100 A 160     zadán, nezapočat
101 A 120     zadán, nezapočat
102 A 140     dle [2] skořápka, lomený, námi nenalezeno
103 A 180     dle [2] skořápka, lomený, námi nenalezeno
104a D2     původně A180, dle [2] skořápka, námi nenalezeno
104b D1     dle [2] skořápka, námi nenalezeno
105 A 140     výkop, azimut č. stěny?. lomený, na kraji lesa
106*) A 180 270/90 10.9.1938 38 cm, v obou stř. špalík, pod hotelem, pravá str. zasypána
107*) A 140 278/58 14.9.1938 lomený L 94 cm, u hotelového bazénu, hotel Fortuna
108 A 180 259/79 17.9.1938 51cm, dle [2] lom., nad hotelem Fortuna
109 A 140 293/73 30.9.1938 lomený L, 99 cm, v levé střílně špalík, v lese
110 A 140     zadán, nezapočat, lomený
111 A 160     zadán, nezapočat
112 A 180     zadán, nezapočat
113 A 160     zadán, nezapočat, kóta Ptačinec

Pozn: mezi objekty 109 a 110 výrazné zbytky protipěchotních překážek

 

II. sled

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
251 A 140     nebude se zatím stavěti
252 A 120     nebude se zatím stavěti
253 A 180     nebude se zatím stavěti
254 A 160     nebude se zatím stavěti
255 A 140     nebude se zatím stavěti
256 A 120     nebude se zatím stavěti
257 A 160     nebude se zatím stavěti
258 A 160     nebude se zatím stavěti
259 A 140     nebude se zatím stavěti
260 A 140     nebude se zatím stavěti
261 A 160     nebude se zatím stavěti
262 A 160     nebude se zatím stavěti
263 A 140     nebude se zatím stavěti
264 A 140     nebude se zatím stavěti
265 D2     zadán, nezapočat
266 D1     zadán, nezapočat
267 D2     zadán, nezapočat
268 D1     dle [2] výkop, námi nenalezen
269 A 120 283/43 20.9.1938 48 cm, v ohbí řeky, v obou střílnách špalíky
270a D2     původně A140, výkop+skořápka(?), azimut č. stěny 6o
270b D1     výkop+skořápka, těsně u 270a, nad silnicí, az. č. stěny 326o
271 A 160     zadán, nezapočat
272 A 140     zadán, nezapočat
273 A 160     zadán, nezapočat, lomený
274 A 160     nebude se zatím stavěti
275 A 160     nebude se zatím stavěti
276 A 120     nebude se zatím stavěti
277 A 180     nebude se zatím stavěti
278 D2     nebude se zatím stavěti
279 A 120     nebude se zatím stavěti
280 A 160     zadán, nezapočat, lomený
281 A 140     dle [2] skořápka, námi nenalezeno
282 A 140 270/50 7.9.1938 lomený P, 91cm, u hotelu Junior Fun
283 A 160     výkop+skořápka, lomený, azimut č. stěny ?, u vleku
284 A 140     dle [2] skořápka, námi nenalezeno
285 A 160     výkop+skořápka, azimut č. stěny ?, v lese u cesty
286 A 160     zadán, nezapočat, lomený
287 A 140     nebude se zatím stavěti

 

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku CH1 dle [2]: 74 (95)
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] započatých objektů nezapočatých objektů postavených objektů výkopů
A   61 16 45 7 9
D   10 7 3 2 5
E   3 1 2 1 0
Celkem   74 24 50 10 14

Pevnost betonu dle [2]:

číslo objektu pevnost betonu [kg/cm2]
81 504
106 638
282 376
282 376
282 376

*) Dle [2] je č. 106 A140 a č. 107 A180. Dle [3] je ale od západu nejdříve číslo 106 a pak 107. První objekt od západu je A180 a pak teprve A140 => přehozené číslování v [2].

**) Výkopovku našel při samostatném průzkumu Radan Lášek.

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ] Škoda, J.- Vondrovský, I.: PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU, nepublikovaný rukopis.
[ 3 ] olejáta úseku z archívu


CH2 Polubný <-> H3 Kotel


Poslední aktualizace: 01.06.2003

NAVRCHOLU.cz