Osud objektu

         Přišla Mnichovská dohoda a my jsme byli našimi spojenci přinuceni podřídit se tomuto pokořujícímu diktátu. Nejen samotné Německo, ale též Polsko a Maďarsko se na nás přiživilo ( skvělým dokumentem je kresba ve srubu N-S 73 Jeřáb, kde je tank tažený voli s nápisem Polsko dobývá Těšínsko ). V území, které bylo podstoupeno se nacházela drtivá většina našich objektů opevnění a tak Němci přešli naše opevnění bez výstřelu. Většina zbraní ve srubech nikdy na nepřítele nevystřelila. Teď bylo ovšem prvořadým úkolem odmontovat zbraně a odvézd co se dá než přijdou Němci. Co se nedalo odvézt, to se zničilo. Vojáci skoro nespali.

         Přesto však z objektu K-S 14 stříleli československé zbraně a srub sám byl zbraněmi německými postřelován. Po záboru zbytku Československa se německá armáda začala zajímat o čs. opevnění a začala sbírat materiály s ním spojené. Němečtí odborníci zkoušeli naše zbraně na svých střelnicích a však to jim nestačilo chtěli vybavit kompletně úsek našeho opevnění. Volba padla na část linie kolem Králík. Tento projekt došel do takového stádia, že se projednávalo i osazení otočné dělové věže na tvrz Berghöhe.

         V objektu byli následně zkoušeny vlastně všechny zbraně čs. opevnění, později byl ostřelován objekt, ale i přes to byl stále jeden z nejzachovalejších objektů opevnění.

         Až přišel Kovošrot n. p. Hradec Králové, který vytrhal pancéřové zvony. V 70. letech prošel srub úpravou jako protiatomový úkryt, ovšem nebyl využit.


Poslední aktualizace: 25.07.2001

NAVRCHOLU.cz