Osádka objektu

         Pro střežení stavenišť těžkého opevnění na Králicku byla dne 1. srpna 1936 zahájena výstavba strážního praporu III. Po vzniku velitelství praporu a jeho 2. roty dne 8. listopadu 1936 střežili staveniště objektu K-S 14 “ U cihelny ” a další staveniště 3. stavebního podúseku ŽSV III vojáci této roty. K 15. lednu 1938 strážní prapor III zanikl a jeho druhá rota byla začleněna do nově vytvářeného hraničářského pluku 6.

         V nové organizační struktuře byl objekt K-S 14 společně s objekty K-S 8 “ U nádraží ” a K-S 9 “ Mezi lesíky ”, situovanými na opačné straně kóty Berghöhe, obsazován vojáky 12. roty IV. praporu hraničářského pluku 6. Velitelem pluku byl plk. pěch. Bohumil Borecký, velitelem IV. praporu mjr. pěch. František Novotný, velitelem 12. roty škpt. pěch. Leopold Medek. Prvním velitelem pěchotního srubu K-S 14 se stal por. pěch. Josef Pěška, pozdější velitel objektu K-S 13 “ U lomu ” tvrze Berghöhe ( Hůrka, Horka, Výšina ). Později, až do 15. září 1938, velel objektu K-S 14 por. pěch. František Novák, od 15. září pak por. pěch. Karel Kocián.

         Celkovou osádku srubu mělo tvořit 43 mužů. V knize, ze které čerpám (K-S 14 Pevnost a člověk v zrcadle dějin ), je psáno, že podle plánků by ovšem mělo plnou osádku tvořit 51 mužů. V tom se s ní budu rozcházet, jelikož mne zaráží na plánku nepřítomnost skladu proviantu a oddělení stanoviště velitele a telefonisty od sebe (ve většině případů jsou tyto místnosti u sebe). Touto otázkou se budu blíže zabývat, protože bych nechtěl být vojákem, který by byl za boje pověřen do Králík doběhnout pro jídlo.

         Další věc, kterou u K-S 14 nechápu je její začlenění pod 12. rotu, čímž vlastně byl objekt v 1938 odříznut od velení tvrzí Berghöhe. Takže velitel roty musel mezi objekty přecházet přes tvrz (kvůli nedokončenému telefonnímu vedení které bylo rozpracováno), tento problém byl poručíkem Novákem chápáno jako nelogické a velitel pluku ho v pozdějším hlášení hodnotil jako závadu, díky které se veliteli roty vymykal jeden objekt z možnosti velení.

         IV. prapor byl zpočátku dislokován v Králíkách ( osádka srubu K-S 14 byla ubytována ve staré Walterově továrně ve značně stísněných prostorách, velitel objektu byl v podnájmu ve vile v Červené Vodě spolu s poručíkem dělostřelectva z tvrze Berghöhe), 2. září 1938 se přestěhoval do nových kasáren hraničářského pluku 6 v Červené vodě. Po říjnovém ústupu z linie opevnění hraničářský pluk 6 přesídlil do Konic a ke 30. listopadu 1938 zanikl.


Poslední aktualizace: 25.07.2001

NAVRCHOLU.cz