Logo Cihelny

motto: Byli jsme a budem! Vytrváme!

Po návštěvě K-S 14 a menší pomoci při rekonstrukci jsem se rozhodl věnovat tomuto srubu těžkého opevnění soubor stránek. Zde Vám předkládám první a hlavní stránku, která vypovídá o stavu srubu dnes a jeho budoucnosti. Při sestavování těchto stránek jsem použil úryvky z knihy K-S 14 Pevnost a člověk v zrcadle dějin, mých zkušeností a příspěvků z bývalé webové diskuse tvrze Bouda.

Zde na této úvodní stránce si dovolím se ohlédnout za jarem 1999, kdy se na K-S 14 začalo intenzivně pracovat. Seškrtal jsem několik příspěvků Martina Ráboně o Cihelně - píše se 2. června 1999, ale i dnes tato vize neztratila na své aktuálnosti. Postupem času se s ní začínáme sžívat, jenže cyklistická stezka od srubu K-S 5 až po tvrz Bouda stále nikde. Jen nevraživost okolních obyvatel proti bunkrákům, kteří očekávají na Králicku desítky miliónů, stoupá!


Uživatelem objektu se stalo město Králíky, které má v úmyslu (obdobně jako Rokytnice s Haničkou) ve své blízkosti zřídit "pevnostní muzeum". Muzeum je zřizováno ve spolupráci se Společností přátel čs. opevnění, jejíž dobrovolní pracovníci (Boudaři, v případě Cihelny si říkají "Stálá posádka K-S14") záměr postupně realizují. Předpokládáme, že během 14ti dnů se v objektu objeví první "profi" expoziční tabule s fotografiemi, plány a texty. Informací o objektu se nám podařilo shromáždit skutečně hodně, nejenom to, co jsme použili v publikaci "K-S14 - Pevnost a člověk v zrcadle dějin". Mám v úmyslu pořídit také nějaké nové fotografie, aby se ukázalo, jak se od říjnové akce loňského roku (1998) za pár týdnů prací opět pokročilo. Mimochodem je vyčištěn i prostor pro spouštění pancéřové opony zbraně d4k levé střelecké místnosti. takže i fanda si touto raritní podívanou přijde na své.

Němci na záhozu a objekt pomalu ztrácí převahu, ale v tom...

Dále chci pokračovat s popisem prací na K-S 14. V poslední době se hlavně čistí revizní šachty kanalizace a odvodnění. Čistí se stropnice objektu a chystá se její izolace. Též se odslepila minometná střílna a diamantový příkop pod ní. Do budoucna se bude vybírat protitankový příkop a obnovovat překážky kolem objektu. Budou se dělat makety zvonů. Udělají se elektrické rozvody a další inženýrské sítě.

 ... a to již obrněný transpontér německé armády Hakl vjíždí do palebného vějíře protitankového kanónu...

Plán a budoucí vize je, že K-S 14 “ U cihelny ” by měl být plně zrekonstruován do podoby z roku 1938, K-S 15 “ U lípy ” by měl sloužit jako expozice (případně s promítacím sálem a trojrozměrnými exponáty) a technické zázemí a K-S 16 “ U dráhy ” by měl být skladištěm materiálu používaného při rekonstrukci. Do splnění této vize zbývá asi 10 - 15 let. Zatím se rekonstrukční práce nastartovali horečným tempem a jelikož objekt stojí těsně za městem byl i v začínající sezóně hojně navštěvován.


... srub se začíná potit, již je na něj Němců mnoho, když tu...

Dnes je možno tvrdit, že přes překotný začátek práce pokračují (ne již takovým tempem). Bohužel ale od výše popsaných vizí se upustilo. Vedle srubu v bývalém JZD vyrostlo Vojenské muzeum Králíky a ambice se nyní vrhají jiným směrem než k hotové pevnosti. Práce na srubu se pohnuli za poslední dva roky jen o píď. Návštěva srubu pak připomíná prohlídku OP-S 10, omšelé zdi, nenatřené podlahy, olezlé nástěnky. Dovolím si zde malé povzdechnutí nad budoucností tohoto skvostu. Zůstává jen idea Kralické pevnostní oblasti. V srpnu 2000 proběhla vzpomínková akce, kde se prezentoval plán starosty a tvrz Bouda jako taková.

 ... stejně vyhráli návštěvníci svým náporem a pod nimi se srub během provázení prohýbal více něž pod výbuchy granátů a pum!


Poslední aktualizace: 25.07.2001

NAVRCHOLU.cz